JANUAR 2022

SPIRIT Slovenija, javna agencija v letu 2022 nadaljuje s petnajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation. Program ITM je namenjen predvsem mlajšim zaposlenim v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki so željni osebnega in strokovnega razvoja na področju mednarodnega poslovanja ter želijo aktivno pripomoči k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

FEBRUAR 2022

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 10 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj, da se izboljša nek produkt, način proizvodnje le-tega ali pa da se že poznan produkt predstavi novemu trgu na drugačen inovativen način.

SPIRIT Slovenija je objavil Javni razpis - Spodbude za raziskovalno razvojne projekte NOO, katerega namen je spodbujanje raziskovalno razvojnih dejavnosti v konzorcijih podjetij v okviru raziskovalno razvojnih projektov na področju zelenega prehoda za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev.

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec vas v sklopu projekta SPOT svetovanje Savinjska vabi na brezplačno spletno delavnico ''DDV spremembe v letu 2022'', ki bo potekala v sredo, 16. marca 2022, s pričetkom ob 10. uri.

MAREC 2022

Vabimo vas na regijski dogodek

Predstavitve razpisov in možnosti črpanja povratnih in nepovratnih sredstev za mala in srednja podjetja,

ki bo v četrtek, 24. 3. 2022, s pričetkom ob 14. uri,

v Modri dvorani kongresnega centa Celjskega sejma.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

APRIL 2022

Danes je bil v Uradnem listu RS objavljen javni razpis za sofinanciranje pilotno–demonstracijskih projektov v vrednosti 30 milijonov evrov. Upravičenci so konzorciji več podjetij, rok za prijavo pa je 18. julij 2022. Hkrati je bil podaljšan rok za javni razpis Podpora inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture, in sicer s prvotno določenega 29. aprila 2022 na 6. maj 2022.

MAJ 2022

JUNIJ 2022

V Uradnem listu RS, št. 81/2022, z dne 10. 6. 2022, je bil objavljen javni poziv 101SUB-EVPO22, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 87, z dne 24. 6. 2022, je bil objavljen aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je pričel veljati dne 25. 6. 2022. Na podlagi omenjenega aneksa se spreminja tretji odstavek 67. člena kolektivne pogodbe, ki določa višino regresa za letni dopust za posamezno leto. Le-ta za leto 2022 tako znaša 1.300,00 eur.

AVGUST 2022

Javna agencija SPIRIT Slovenija vas vabi, da se prijavite na veliko športno-poslovno konferenco: »Poslovne priložnosti v Sloveniji«, ki bo potekala od 2. do 4. novembra 2022, v Grand hotelu Union, v Ljubljani, pred začetkom največjega spektakla v ženskih športih v zgodovini Slovenije »Evropskega prvenstva v rokometu za ženske 2022«.

SPIRIT Slovenija, javna agencija vas vabi na 1. Informativni dan za Javni razpis - »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025« (JR STKTP NOO 2022-2025).

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec v okviru projekta SPOT Svetovanje vabi vsa zainteresirana podjetja Savinjske regije, da se jim pridružijo na dogodku ''Ogled in izmenjava dobrih praks ter mreženje podjetnikov Savinjske regije'' z namenom povezovanja – mreženja in odpiranja novih poslovnih priložnosti.

SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2022, ki  je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

SEPTEMBER 2022

OKTOBER 2022

Spoštovani,

Javna agencija SPIRIT Slovenija skupaj z Rokometno Zvezo Slovenije organizira športno-poslovno konferenco »Business Opportunities in Slovenia«, ki bo potekala med  2.11. in 4.11.2022 v Grand Hotelu Union, Ljubljana, Slovenija pred pričetkom  največjega ženskega športnega tekmovanja v zgodovini Republike Slovenije,  Evropskim prvenstvom za ženske v rokometu (Women's EHF EURO 2022), ki je obenem tudi največji športni dogodek v Sloveniji v letošnjem letu.

NOVEMBER 2022

Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec vas v sklopu projekta SPOT Svetovanje Savinjska vabi na brezplačno spletno delavnico ''Obdavčitev normirancev'', ki bo potekala v sredo, 30. novembra 2022, s pričetkom ob 10. uri.

Obveščamo vas, da je bila v petek, 25. 11. 2022, v Uradnem listu objavljena sprememba javnega poziva za kompetence, tako, da se bodo lahko poleg socialnih podjetij na JP prijavila tudi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

DECEMBER 2022

Zaradi vse večje socialne stiske med prebivalstvom in vse bolj negotovih razmer za gospodarstvo, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je bilo potrebno na novo sprejeti zakon, v katerem so opredeljeni nujni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrola cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad v petek, 16. 12. 2022, v Uradnem listu objavil zaprtje JP za kibernetsko varnost.

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavila razpis za opravljanje mojstrskega izpita za leto 2023. Razpisni rok začne teči 2. januarja 2023 in traja do 31. decembra 2023.