JANUAR 2023

Ob zaključku starega in začetku novega leta predvsem podjetnike čaka veliko opravkov, še posebno na finančnem in davčnem področju. S pričetkom leta 2023 je na tem področju v veljavo stopilo kar nekaj novosti, ki bodo korenito posegle v njihovo poslovanje. V nadaljevanju bodo predstavljene bistvene novosti, ki jih prinašata Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini.

DECEMBER 2022

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je skladno s 7. členom Pravilnika o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 101/2004) objavila razpis za opravljanje mojstrskega izpita za leto 2023. Razpisni rok začne teči 2. januarja 2023 in traja do 31. decembra 2023.

Zaradi vse večje socialne stiske med prebivalstvom in vse bolj negotovih razmer za gospodarstvo, ki so posledica vpliva visokih cen energentov, je bilo potrebno na novo sprejeti zakon, v katerem so opredeljeni nujni ukrepi za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo, kontrola cen in pobiranje prispevkov od morebitnih presežnih tržnih prihodkov proizvajalcev električne energije.

NOVEMBER 2022

Obveščamo vas, da je bila v petek, 25. 11. 2022, v Uradnem listu objavljena sprememba javnega poziva za kompetence, tako, da se bodo lahko poleg socialnih podjetij na JP prijavila tudi mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.