SPOT svetovanje Savinjska

SPOT SLOVENSKA POSLOVNA TOČKA

 

  izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah  SHOWROOM REGIJE - VIDEO PREDSTAVITEV SAVINJSKE REGIJE


Predmet javnega razpisa: Financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Razpis: Javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT svetovanje Savinjska (Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Evropski sklad za regionalni razvoj, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma).

Namen projekta: Namen projekta je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim podjetjem v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo ki se srečujejo s podjetniškimi izzivi v Republiki Slovenije ter izboljšanje podjetniške kulture, krepitvi podjetniškega potenciala in pospeševanje ustanavljanja novih podjetij.

Cilji projekta:

Rezultat projekta:

Vrednost projekta: Skupna vrednost projekta za SPOT svetovanje Savinjska je 1.790.400,00 EUR, vrednost za Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec je v višini 223.800,00 EUR.

Kratek opis operacije: Projekt SPOT zagotavlja izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in MSP, povezovanje različnih institucij in vzpostavljanja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Aktivnosti SPOT regije so:

Projektni partnerji SPOT svetovanje Savinjska: Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Razvojna agencija Savinja, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Savinjsko šaleška območna razvojna agencija, Razvojna agencija Sotla, Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Obdobje izvajanja: 1.1.2018 – 31.12.2022

Kontaktni podatki: tel.: 03 712 05 00, gsm: 040 832 332, e-mail: barbara.mesarec@ozs.si

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.