Zaposleni

 

Direktor zbornice:  
  Danilo Basle
  Tel.: 03 71 20 504
  E-naslov: danilo.basle@ozs.si
   
Strokovna sodelavka:  
  Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.
  Tel.: 03 71 20 500
  E-naslov: barbara.mesarec@ozs.si