JANUAR 2024

FEBRUAR 2024

MAREC 2024

Območno razvojno partnerstvo »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« - Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2023 v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Če ste državni, regionalni ali lokalni organ, javno-zasebno partnerstvo ali MSP (velja le za kategorijo Odgovorno in vključujoče podjetništvo) od koder koli v EU ali pridružene države v okviru stebra MSP programa enotnega trga in ste delali na uspešni pobudi, ki je spodbudila vaše gospodarstvo bodisi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vas pozivamo k sodelovanju!.

APRIL 2024

MAJ 2024

JUNIJ 2024

SPIRIT Slovenija je soorganizator festivala UNI.MINDS 2024. Letos so še posebej aktivno pristopili k soorganizaciji, saj so stopili v kontakt z izbranimi slovenskimi podjetji, ki so bila pripravljena izpostaviti področja/izzive za katere iščejo rešitve.

Izzivi se bodo reševali na dan strokovnih ekskurzij, ki jih bodo gostila izbrana podjetja in bodo potekale 15. in 17. oktobra 2024.

Ročno premeščanje bremen je pogosta dejavnost v številnih delovnih okoljih, kot so skladišča, gradbišča, proizvodne linije in trgovine. Vključuje dviganje, prenašanje, spuščanje, potiskanje, vlečenje ali premikanje bremen brez pomoči mehanskih pripomočkov. Kljub temu, da se zdi enostavno, ročno premeščanje bremen lahko predstavlja resno tveganje za zdravje delavcev, če ni ustrezno organizirano ali izvedeno.