Organi in funkcionarji

 

Na podlagi Statuta OOZ-ZZG Žalec so organi zbornice naslednji:


Za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Predsednik zbornice: Matjaž Žgank gotisler@gmail.com
     
Predsednik UO: Matjaž Žgank gotisler@gmail.com
Člani UO: Andrej Glušič info@glusic-dvigala.com
  Jani Basle basle.tabor@siol.net
  Matjaž Rožič strug.ro@siol.net
  Natalija Peternel natalija.peternel@gmail.com
  Veronika Grešak gresak.veronika@gmail.com
     
     
Predsednik NO: Gašper Janič  gasper.janic@energa.si
Člani NO: Darja Drev Černak darja.drev@avtohisa-drev.si
  Niko Košir niko@koni.si
  Matjaž Žgank gotisler@gmail.com