Organi in funkcionarji

 

Na podlagi Statuta OOZ_ZZG Žalec so organi zbornice naslednji:


Za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Predsednik zbornice: Matjaž Žgank matjaz.zgank@amis.net
     
Predsednik UO: Matjaž Žgank matjaz.zgank@amis.net
Člani UO: Andrej Glušič avtoprevoznistvo.glusic@gmail.com
  Jani Basle basle.tabor@siol.net
  Matjaž Rožič strug.ro@siol.net
  Natalija Peternel natalija.peternel@gmail.com
  Veronika Grešak gresak.veronika@gmail.com
  Marko Učakar

sodarstvo@siol.net

     
Predsednik NO:    
Člani NO: Gašper Janič info@energa.si
  Darja Drev Černak darja.drev@avtohisa-drev.si
  Niko Košir

niko@koni.si