Mozaik podjetnih - Elektro energija d.o.o.

POPUSTI PRI NAKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZEMELJSKEGA PLINA
 
ELEKTRIČNA ENERGIJA
  • Popust na obstoječe cene za 24 mesecev: 6 % popust.
  • Popust na obstoječe cene za 12 mesecev: 5 % popust.
  • Dodatne individualne akcijske ponudbe, v kolikor je priključna moč za električno energijo nad 41 kW.
 
ZEMELJSKI PLIN
  • 12 % popust na obstoječe cene za 24 mesecev.
  • 10 % popust na obstoječe cene za 12 mesecev.
  • Individualne ponudbe in akcijske cene za imetnike kartice s porabo, večjo od 30.000 Sm3.

 

Za več informacij in naročila so vam na voljo na brezplačni številki 080 28 08, kontaktnem e-naslovu: mozaik@elektro-energija.si ter na www.elektro-energija.si/ozs.

PREVERITE PRIHRANEK

ALI STE VEDELI?
Novi Energetski zakon (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) določa, da lahko zaradi menjave dobavitelja odjemalci s priključno močjo do 41 kW od pogodbe o dobavi električne energije odstopijo brez odpovednega roka, brez plačila pogodbene kazni, odškodnine, nadomestila ali kakršnega koli drugega plačila iz naslova odstopa od pogodbe pred določenim rokom, če odpoved začne učinkovati najmanj eno leto po sklenitvi pogodbe.