Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov

Vabimo vas na seminar Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom,

ki bo v četrtek 27. 10. 2016, z začetkom ob 9.30 uri v prostorih OZS Ljubljana, Celovška 71, 1000 Ljubljana, velika sejna dvorana.

Podatki o dogodku:

Kraj:
OZS Ljubljana, velika sejna

Datum in ura:
27.10.2016, 9:30 - 12:30

Kategorija:
Izobraževanja

   

Cena:Opis dogodka:

Seminar je namenjen gostincem, živilcem in prevoznikom (tistim, ki prevažajo živila), proizvajalcem živil in pijač, prav tako javnim zavodom (vrtci, šole, domovi za ostarele itd.) in drugim, ki imajo kuhinjo! Na podlagi zahtev Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil (poglavje XII: Usposabljanje) lahko v proizvodnji ali prometu z živili delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili.
 

Opis programa:

V proizvodnji ali prometu z živili lahko delajo le osebe, ki v praksi izkazujejo znanja o higieni živil, pridobljena s strokovno izobrazbo za delo in/ali z dodatnim usposabljanjem za delo z živili. Vsi, ki delajo z živili in so zato odgovorni za varnost živil, morajo biti primerno usposobljeni za delo in seznanjeni z načeli dobre prakse za delo, ki ga opravljajo. To ravno tako velja za študente, dijake. Nosilec živilske dejavnosti pa je odgovoren za to, da so osebe, ki delajo z živili v njegovi živilski dejavnosti, ustrezno usposobljene za svoje delo tako, da jim daje ustrezna navodila, jih nadzira ipd. Presoja o načinu usposabljanja je prepuščena nosilcu. Lahko ga lahko jo zagotavlja v obliki internega usposabljanja, organizacija programov usposabljanja, predvsem seznanjanja s smernicami, če se te uporabljajo.


Vabimo vas na Usposabljanje iz higiene živil in HACCP sistema ter označevanje alergenov s pisnim preizkusom, ki bo v četrtek 27. 10. 2016, z začetkom ob 9.30 uri v prostorih OZS Ljubljana, Celovška 71, 1000 Ljubljana, velika sejna dvorana

Program strokovnega izobraževanja

 • Zakonodaja na področju higiene živil
 • Živila kot dejavnik tveganja, ki lahko ogrožajo zdravje potrošnika
 • Nalezljive bolezni - prenos in ukrepi za njihovo preprečevanje
 • HACCP sistem v praksi:

- Načela in prednosti
- Preventivni oz. kontrolni ukrepi ter korektivni ukrepi
- Spremljajoči higienski programi, dobra higienska in proizvodna praksa
- Uporaba smernic dobre higienske prakse ali lastnega načrta na osnovi HACCP načel

 • Zagotavljanje sledljivosti živil v gostinskih in živilskih obratih
 • Obveznosti prevoznika pri prevozu živil (registracija živilskega obrata, obvezna dokumentacija, čiščenje ...)
 • Zagotavljanje potrebnih informacij o živilih potrošnikom pri označevanju alergenov in snovi, ki lahko povzročajo preobčutljivost (primeri označevanja, dopolnitev HACCP dokumentacije, obvladovanje alergenov)
 • Lastna pridelava živil v malih količinah v gostinskih obratih
 • Informacija o obveznosti označevanja hranilne vrednosti na predpakiranih živilih
 • Najpogostejše napake, ki jih na terenu zaznavajo inšpektorji s strani Uprave za varno hrano in kako jih uspešno odpraviti


Predavala bo mag. Katarina Železnik Logar, IVD Maribor.

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo (spodaj "prijava na dogodek").

Kotizacija:

 • 42,70 EUR z DDV (35,00 EUR brez DDV) za člane OZS in njihove zaposlene
 • 85,40 EUR z DDV (70,00 EUR brez DDV) za ostale udeležence (ne člane OZS)

Kotizacija vključuje stroške organizacije, gradivo ter potrdila o udeležbi.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do dne dogodka.
Pisne odjave: poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred začetkom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije (priprava gradiva in drugi administrativni stroški). Odjav na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!