Prevozi čez mejo 2017

Na podlagi prejetih informacij se obeta v letu 2017 kar nekaj sprememb, ki se nanašajo na prevozov blaga in potnikov v nam sosednje države kot sta Avstrija in Italija.

 

Prevozi čez mejo

2017

 

Čeprav je naše stališče, da mednarodni prevozi ne bi smeli biti obravnavani kot način dela z napotenimi delavci, se zna zgoditi, da bo Avstrija tudi pri teh prevozih komplicirala. Kljub temu, da nimamo še jasnih odgovor na vsa vprašanja, ki se tičejo prevoza v sosedje države predlagamo prevoznikom, da zagotovijo minimalne pogoje, zato, da se bodo prevozi opravljali brez večjih težav tudi v prihodnjem letu. Zato podajamo osnovne informacije v zvezi s opravljanjem

  1. 1.       Kabotažnih prevozov v Italijo:

 

Priloga: obrazec

 

  1. 2.       Kabotažnih in stalnih – ponavljajočih mednarodnih prevozov v Avstrijo:

V kolikor se v obeh primerih voznike obravnava kot napotene delavce za čez mejne storitve (čeprav je po strokovni plati to vprašljivo, še posebej v primeru Avstrije, ki naj bi obravnavala mednarodni stalni prevoz blaga in potnikov preko državne meje) je potrebno, po sedaj znanih informacijah zagotoviti v vozilih dokumentacijo (v jeziku države v kateri se opravlja prevoz) iz katere je razvidno, da je voznik zaposlen (pogodba o zaposlitvi) in dokazila, ki za čas dela v teh državah potrjujejo plačila vozniku (plačilne liste, dokazila o izplačilu,..) po notranjih pravilih posamezne države. V OZS in GZS razmišljamo, da bi namesto pogodb v tujem jeziku pripravili samo aneks k pogodbi o zaposlitvi v tujem jeziku, če ga bodo priznali tuji nadzorniki.

Naj navedemo, da je po nam znanih informacijah potrebno v primeru Avstrije tudi za delavce iz Hrvaške in iz tretjih držav, ki delajo v takšnih prevozih potrebno pridobiti potrditev od pristojnega regionalnega zavoda za zaposlovanje. To zna povzročiti slovenskim cestnim prevoznikom težave tudi zaradi tega, ker še ni jasno ali je te potrditve (ki jih je potrebno posredovati 2 tedna pred delom) potrebno pridobiti iz vseh regionalnih zavodov preko katere voznik potuje ali samo od enega. Po nam znanih informacijah se lahko tudi zgodi, da posamezni zavod lahko tudi zavrne prijavo in ne izda potrditve.

 

Kot vidimo bo urejanje teh prevozov zaradi zaščite njihovega transportnega trga otežilo ne samo kabotažne ampak tudi prevoze v mednarodnem cestnem prometu. Upamo samo, da ne bosta mogli obe državi preverjati vse prevoze, ki se na ozemlju držav zgodijo. Pa vendar menimo, da je treba nujno imeti pri sebi v takšnih prevozih obrazec A1 in dokazilo, da ste voznika prijavili kot napotenega delavca in druga potrebna dokazila.

Menimo, da bi bilo to vprašanje lahko tudi drugače urejeno s tem, da se na nivoju EU uredi v Direktivi to tako, da so vozniki še posebej v primeru prevozov preko meja iz tega izvzeti podobno kot je to urejeno za pomorščake (kaj pa je s piloti letal?). Želimo pa si tudi, da bi Slovenija v primeru drastičnega omejevanja prevozov v teh državah, recipročno zahtevala od njihovih prevoznikov podobna dokazila v vozilih na našem ozemlju. Verjetno bi to pripeljalo do tega, da bi bile obe državi pripravljene to problematiko rešiti na meddržavnih ravneh.

Predlagamo, da v primeru nejasnosti ali dodatnih pojasnil ali pomoči za Avstrijo kontaktirate  advokatski družbi v A:

Stb Mag. Johann Picej

DDr. Jaklitsch & Mag. Picej

Steuerberatungsges.m.b.H.

 Pischeldorfer Straße 107

9020 Klagenfurt

Tel. 0463/56196, Fax 0463/56196-20

www.profi-steuerberatung.at

 

dr. Maria Škof, odvetnica

Lagergasse 57a, 8020 Graz/Gradec

Telefon: +43 (316) 72 22 20

ali: +43 (463) 542 17

E-Mail: office@gvs3.at

Pripravil: Bojan Pečnik