POZOR, ZA PREVARO GRE!

V zadnjem času se obrtniki in podjetniki ponovno soočajo s problematiko vpisov v t.i. Evropske registre, imenike itn. Ste tudi vi med tistimi, ki ste v naglici obrazec podpisali, ne vedoč, kaj podpisujete, sedaj pa dobivate račune, opomine in grozilna pisma?
 

 

Poimenovanja teh registrov so različna, zahtevki za sklenitev pogodbe in kasneje plačilo, pa so več ali manj v isti obliki (v obliki obrazcev) in po do sedaj znanih podatkih v zadnjem času ponovno prihajajo iz Španije (European City Guide), Nemčije (European Buissiness Number) ter Nizozemske (EU bussiness register)

Vsi "prevaranti" delujejo na podobnem pristopu in sicer tako, da naslovniki običajno po navadni ali elektronski pošti prejmejo dokumentacijo v obliki obrazcev v tujem jeziku, pri čemer je na prvi pogled oziroma ob površnem branju navzven vidno le, da naj bi šlo le brezplačno posodobitev podatkov podjetja v njihovih registrih oziroma za pridobitev evropske davčne številke, čeprav ta pravno ne obstaja.

Ob natančnem branju drobnega tiska pa se izkaže, da podpis obrazca pravzaprav pomeni sklenitev odplačne pogodbe med naročnikom in urednikom registra s triletno (ali drugačno veljavnostjo) veljavnostjo, pri čemer si registri dodatno izborijo tudi pristojnost domačega prava (španskega, nemškega ali nizozemskega) in sodišča (pristojnost sodišča po sedežu registra) ter omejen odstop od pogodbe.

Glede na navedeno vam svetujemo, da tovrstnih obrazcev ne podpisujete, v primeru, da pa želite podpisati, pa pred podpisom natančno preberite celotno posredovano dokumentacijo, predvsem drobni tisk.

Namen tega prispevka je svetovati tistim obrtnikom in podjetnikom, ki ste bili ob podpisovanju obrazcev neprevidni in niste prebrali drobnega tiska oziroma niste vedeli, da gre pravzaprav za sklenitev odplačne pogodbe. Obrtniki in podjetniki se s tem dejstvom običajno prvič seznanite šele, ko prejmete zahtevek za plačilo letne objave.

Poudarjam, da avtorica tega prispevka natančnega prava zgoraj navedenih držav ne poznam, zato je nemogoče napovedati, kako bi odločila posamezna sodišča, v kolikor bi do morebitnega spora prišlo. Vendar pa se je v opisanih primerih vendarle mogoče opreti na splošna civilna načela in posledično zavzeti stališče, da v tovrstnih primerih ne pride do sklenitve odplačne pogodbe najmanj zaradi napak volje oziroma celo zaradi prevare. Namreč naročniki ob podpisu menijo, da gre zgolj za brezplačno posodobitev njihovih podatkov, pri čemer želijo registri takšno zmoto pri potencialnih naročnikih tudi povzročiti, saj to (brezplačno posodobitev) poudarjajo z velikimi poudarjenimi črkami, pri čemer je sklenitev odplačne pogodbe napisana zgolj v drobnem tisku.

Kljub zavzetemu stališču, da so pogodbe neveljavne, pa se obrtnikom in podjetnikom, ki ste obrazce vendarle podpisali, in v kolikor ne nameravate izvesti zahtevanega plačila, svetuje, da iz previdnosti pisno odstopite od pogodbe, pri čemer v dopisu navedite, da tovrstnega pravnega posla ne priznavate, saj je bil sklenjen pod prevaro. Prepričati se je potrebno, da je odstop od pogodbe nedvoumen ( naj velja tako za nazaj kot za tudi bodoče), pri čemer kot prvi argument navedite, da pogodbe ne priznavate, saj gre za prevaro.

Kljub odstopu in zavrnitvi plačila boste naročniki tudi v nadaljevanju s strani urednikov registrov deležni nadaljnjih opominov, pisanj, itd.. Razen prvega pisanja (odstop in zavrnitev) dodatno argumentiranje in odgovarjanje oz. dopisovanje ni potrebno, saj uredniki imenikov ugovore naročnikov (pričakovano) vedno zavrnejo kot neutemeljene/neupoštevne in še nadalje izvajajo takšne in drugačne pisne in ustne pritiske na naročnike (v obliki opozoril, opominov, telefonskih klicev, predlogov poravnave ipd..).

Glede na dosedanjo prakso vam priporočamo, da ne izvajate nobenih delnih plačil in ničesar več ne podpisujete, saj bi se takšno dejanje (delno plačilo, podpis poravnave) štelo tudi kot pripoznava dolga.

Po do sedaj znanih podatkih noben postopek še ni rezultiral na sodišču, nemogoče pa je seveda to trditi tudi za bodoče. V kolikor pa bi posamezen primer prišel pred sodišče pa vam svetujejo, da si poiščejo pomoč odvetnika v državi, kjer bo spor potekal.

Seveda imate tudi možnost, da se, kljub zavzetemu stališču o neutemeljenosti zahtevka, poravnate. Z morebitnim plačilom bi nedvomno odpravili negotovost glede morebitnih nadaljnjih postopkov, po drugi strani pa bi s takim ravnanjem spodbujali akterje k nadaljevanju tovrstnih spornih ravnanj (prevar).


OPOZORILO: Pred vsakim podpisom preverite, kaj podpisujete in kaj to za vas pomeni!


Vir: Svetovalni in izobraževalni center OZS, Mag. Nina Scortegagna Kavčnik