Vabilo podjetjem za posredovanje interesa za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018

SPIRIT Slovenija vabi vsa podjetja, panožna združenja, sekcije in grozde oz. druga interesna gospodarska združenja, da jim sporočite svoj interes oz. interes vaših članov za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018.

 

Spoštovani,

SPIRIT Slovenija, javna agencija v okviru skupinskih predstavitev na sejmih v tujini krije stroške najema neopremljenega razstavnega prostora, tehničnih priključkov za potrebe delovanja skupinske stojnice in vpis razstavljavcev v sejemski katalog. Stroške elementov sejemske konstrukcije, postavitve razstavnega prostora, prevoza eksponatov in ostale stroške sejemske predstavitve krijejo podjetja sama. Skupinska stojnica je konstrukcijsko in grafično poenotena. Postavitev skupinske stojnice izvede skupen izvajalec postavitve.

Izražen interes bo podlaga za pripravo programa SPIRIT Slovenija, javna agencija za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Po sprejetem programu bodo vabila in prijavna gradiva za udeležbo na posameznem sejmu objavljena na portalu www.spiritslovenia.si oz. www.izvoznookno.si.

Predlog lahko posredujejo :

Pri pripravi končnega programa sejmov bo Programski odbor SPIRIT Slovenije za sestavo predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini upošteval le predloge, ki bodo posredovani na priloženem obrazcu, izpolnjenem v celoti. Programski odbor bo upošteval le predloge za nastope na tistih sejmih, ki imajo mednarodni ali vsaj širši regionalni pomen. Programski odbor bo sestavil program sejmov tako, da bo zagotovljena heterogena zastopanost gospodarskih panog. Pred objavo končnega programa sejmov bo SPIRIT Slovenija, javna agencija preverila razpoložljivost razstavnega prostora in izvedljivost posameznega sejma. Posamezni predlagatelj lahko na tem vabilu sodeluje z več predlogi za sejme.

Predloge pošljite na priloženem obrazcu, ki vsebuje naslednje elemente:

V primeru, da predlog posreduje podjetje, panožno združenje, sekcija, grozd oz. drugo interesno gospodarsko združenje, ki zastopa skupino podjetij, mora predlogu priložiti izpolnjene obrazce vsakega posameznega podjetja, ki je vključeno v skupino.

Pri iskanju informacij o sejmih si lahko pomagate z bazami sejmov (Auma in ExpoDataBase), ki jih najdete na spletnem portalu Izvozno okno.

Na osnovi zbranega interesa ter v okviru danih finančnih možnosti bodo pripravili program skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini za leto 2018.

Vaše predloge posredujte na priloženem obrazcu v skenirani obliki do petka, 8. septembra 2017 na elektronski naslov sejmi2018@spiritslovenia.si.