Podelitev priznanj

S slavnostno podelitvijo nagrad in priznanj, ki je potekala v četrtek, 8. 6. 2017, v prostorih Osnovne šole Vransko, so občine Spodnje Savinjske doline in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec s strokovno pomočjo Razvojne agencije Savinja podelili priznanja štirim najboljšim inovacijam za preteklo leto.

Letošnji skupni razpis občin Spodnje Savinjske doline Inovator leta se je od dveh predhodnih razlikoval po tem, da je na razpisu ponovno sodelovalo vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline. Nabor inovacij za leto 2016 je bil tokrat kar za 100 % večji kot leto poprej. Na tokratni razpis za podelitev nagrad najboljših inovacij za leto 2016 je bilo tako prijavljenih 12 inovacij, od katerih sta bile 3 skupinske, tako da je pri razvoju prijavljenih inovacij sodelovalo 14 inovatorjev.

Inovacijska priznanja in nagrade, ki jih podeljuje Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline ima namen dati neposredno vzpodbudo inovatorjem na našem področju in promovirati njihove inovacijske rezultate, hkrati pa je to tudi posredna pomoč lokalnemu gospodarstvu.

Letošnjo slovesno podelitev nagrad in priznanj je s svojo prisotnostjo počastila tudi dr. Mirjam Bon Klanjšček, poslanka in predsednica Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino v Državnem zboru RS.

Vsem nagrajencem iskrene čestitke!