Pozor! Bodite pozorni na e-vročanje dokumentov!

FURS večino dokumentov podjetnikom in podjetjem vroča le še elektronsko. Pravna podlaga za eVročanje je določena v 85.a členu Zakona o davčnem postopku.

 

Člen velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, in le za tiste fizične osebe, ki so se ali se še bodo prostovoljno vključile v sistem eVročanje z vložitvijo  pristopnice za elektronsko prejemanje dokumentov (obrazec eVročanje-POS). Dokumente, za katere FURS še nima vzpostavljenega sistema eVročanja, bodo zavezanci še nadalje prejemali preko pošte v papirni obliki.

eVročitev šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik v portalu eDavki prevzame dokument z elektronskim podpisom vročilnice. Če ga ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (fikcija vročitve).

Na FURS-u ugotavljajo, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS-a. Gre za zelo pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne posledice, zato je res velika škoda, če zavezanci z njimi niso seznanjeni.

FURS posledično ponovno poziva podjetja in podjetnike, da za namene dodatnega obveščanja o prejemu dokumenta preko portala eDavki sporočijo svoj elektronski naslov.