Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je na svoji spletni strani http://www.sklad-kadri.si/ objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja za zaključene izobraževalne programe, v katere so uvrščeni tudi posamezniki, ki so se v obdobju od 1.1.2014 prijavili in uspešno zaključili MOJSTRSKI IZPIT.

 

Za prijavo na ta razpis so upravičeni:

- mojstri, ki so z izpitom pridobili višjo stopnjo izobrazbe (npr. iz IV. stopnje z mojstrskim izpitom ste pridobili  V. stopnjo izobrazbe od 1.1.2014 dalje),

- mojstri, ki ste sami plačniki izobraževanja.

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo posamezniki, ki so ob vključitvi v program bili stari več kot 45 let (ni pa pogoj, pomembno, da popolno vlogo oddate čim prej)!

Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Zadnji rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7.9.2018 (oziroma do porabe sredstev),   zato vas želimo opozoriti, da izpolnjeno dokumentacijo pripravite čim prej in jo posredujete na naslov, ki je naveden v navodilih.

Navodila in prijavni obrazec najdete na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Za pojasnila in pomoč pri oddaji vloge se lahko obrnete na Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije, ga. Suzana Kljun, tel. 01 58 305 74 ali suzana.kljun@ozs.si