Dogodek B2S (Business to Science)

Vabimo vas na dogodek B2S (Business to Science), ki ga na celjskem sejmišču,  v času sejma MOS, v četrtek, 14. 9. 2017, organizira Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

 

Dogodek B2S (Business to Science) bo potekal v obliki omizij oziroma individualnih razgovorov na razstavnem prostoru Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS v dvorani L1, v četrtek, 14.9.2017, od 10.00 – 13.00 in od 14.00 – 17.00.

S strani šestih povabljenih partnerjev bo mogoče pridobiti ključne, individualne informacije, kako navezati kontakte oz. kar najenostavnejše dostopati do strokovnjakov/ oddelkov razvojno-raziskovalnih centrov, inštitutov in fakultet za kasnejši poglobljen in efektiven pristop do informacij, storitev ter uslug z različnih strokovnih področij.

 Z dogodkom namerava Odbor za znanost in tehnologijo še približati dostopnost oz. prvi stik z RR inštitucijami in nadaljevati svoje dolgoletno poslanstvo: širiti načine in odpirati poti za učinkovit, uporaben prenos inovativnih znanj in novih tehnologij z raziskovalo-razvojnih sfer v gospodarstvo, predvsem v mala in mikro podjetja.

 B2S razgovora na posameznem omizju se lahko udeležite  brez predprijave in kotizacije, saj je odprt za vse obiskovalce sejma, potekal pa bo po sledečem urniku:

četrtek, 14.09.2017 (10.00 – 13.00) – sejem MOS 2017, dvorana L1, prostor Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

 

miza št.

1

 

 

Institut ˇJožef Stefan ˇ, Center za prenos tehnologij in inovacij CTT

 

France Podobnik, univ. dipl. ekon.

Vodja področja » Podpora pogodbenemu raziskovanju in razvojnemu sodelovanju z gospodarstvom«

 

 

miza št.

2

 

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za strojništvo

 

 

Prof. Dr. Nenad Gubeljak

Prodekan za sodelovanje z gospodarstvom

 

 

miza št.

3

 

 

 

Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

 

 

Prof. Dr. Marjan Mernik

Prodekan za raziskovalno dejavnost UM FERI 

četrtek, 14.09.2017 (14.00 – 17.00) – sejem MOS 2017, dvorana L1, prostor Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS

 

miza št.

1

 

 

Institut za varilstvo d.o.o.

 

Andrej Intihar, univ. dipl. ing.

 

 

miza št.

2

 

 

 

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije

 

 

Dr. Aleš Hančič

Direktor

 

miza št.

3

 

 

 

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Oddelek za lesarstvo


 

 

prof.dr. Milan Šernek

Prodekan za področje lesarstva