Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018

 

Obveščamo vas, da je Javna agencija SPIRIT Slovenija v Uradnem listu št. 66/2017 z dne 24. 11. 2017 in na svoji spletni strani www.spiritslovenia.si objavila Javni razpis za sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018. Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 1.900.000 EUR.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018, in sicer zaradi okrepitve njihove mednarodne konkurenčnosti, uvajanja izdelkov na tujih trgih ter povečanja možnosti njihovega poslovnega sodelovanja s tujimi partnerji. Namen javnega razpisa je tako uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij.

Upravičeni stroški so stroški nastopa na individualnih sejmih v tujini v letu 2018, ki se bodo uveljavljali v obliki standardizirane lestvice stroškov na enoto. Ta vsebinsko zajema neposredne stroške najema razstavnega prostora za mednarodni sejem v tujini, skupaj s stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora, s stroški tehničnih priključkov in s stroški upravljanja razstavnega prostora ter stroški sejemske opreme. Upravičencem pri tem dejansko nastalih upravičenih stroškov in izdatkov ne bo treba dokazovati z dokazili.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, je 1.900.000,00 EUR, in sicer 1.600.000 EUR za leto 2018 ter 300.000 EUR za leto 2019. V letu 2018 sta predvidena dva roka za oddajo vlog, in sicer 5. 1. 2018 ter 15. 5. 2018. Drugo odpiranje bo izvedeno samo v primeru, da sredstva v okviru prvega odpiranja ne bodo porabljena v celoti.

Več o javnem razpisu je spletni strani www.spiritslovenia.si.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Poglejte si tudi: Finančne spodbude