Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2018

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2018 nadaljuje z enajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

 

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je programa ITM udeležilo že 131 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za več kot 40 %.

Udeleženci programa ITM pridobijo:


Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.

Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2018 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:


Program ITM 2018 bo potekal od začetka aprila do konca oktobra 2018, v skupnem obsegu 17 dni, v Sloveniji in na Švedskem.Tudi v letu 2018 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji za udeležbo:


Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita* ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR).

Prijava mora vsebovati:

  1. izpolnjeno prijavnico (prijavnica je dostopna na spodnji povezavi),
  2. izjavo odgovorne osebe (izjava je dostopna na spodnji povezavi),
  3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
  4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.


Prijavo pošljite najkasneje do srede, 21. marca 2018, na naslov:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«


Dodatne informacije:
Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si

in na naslednji povezavi: https://www.izvoznookno.si/Aktualno/Vabilo_k_udelezbi_v_mednarodnem_izobrazevalnem_programu_Vodenje_izvoznega_poslovanja_International_Trade_Management_ITM_2018_22365.aspx* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.