Ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej!

3. april 2018 - rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2017!

 

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017, katerega morajo do navedenega roka predložiti davčni zavezanci, ki imajo davčno obdobje enako koledarskemu letu. Poleg davčnih zavezancev – domačih pravnih oseb, morajo obračun DDPO do tega roka predložiti tudi pravne osebe tujega prava, če so v letu 2017 v celoti ali delno opravljale dejavnost oziroma posle v Sloveniji ali če so imele kraj dejanskega delovanja poslovodstva v Sloveniji.

Podrobne informacije so vam na voljo na spletni strani FURS oz. na naslednji povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_od_dohodkov_pravnih_oseb_ddpo/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=7702&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=bcae60715c599df9b8c5b8ec2cb8912e

 

Hkrati se v torek, 3. aprila 2018, izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2017, katerega so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Podrobne informacije so vam na voljo na spletni strani FURS oz. na naslednji povezavi:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/dohodnina_dohodek_iz_dejavnosti/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=7706&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=59b048280d46f00934451c33406aa4df

 

Torej, NE POZABITE oddati davčnega obračuna do 3. aprila 2018!


Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska
Vir: Finančna uprava Republike Slovenije