Krožno gospodarstvo tudi v Občini Žalec

V prvi polovici letošnjega leta se je kot deveta članica pridružila mreži občin na poti do družbe brez odpadkov tudi Občina Žalec.

 

Količine odpadkov iz leta v leto še vedno močno naraščajo. Vse bolj se zavedamo, da predstavljajo odpadki problem tako za okolje kot zdrave ljudi, hkrati pa tudi dejstva, da je količina naravnih virov omejena. Zakaj potem odpadkov ne bi spremenili v vir?

 

Krožno gospodarstvo je koncept, ki je nastal kot reakcija na pritisk rastočega gospodarstva in potrošnje na omejene vire in nosilno sposobnost okolja. Prehod v krožno gospodarstvo se zato usmerja k ponovni uporabi, popravilu in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov. Temelji na uporabi energije iz obnovljivih virov, opušča uporabo nevarnih kemikalij, znižuje porabo surovin in preko natančne zasnove izdelkov nastajanje odpadkov znižuje proti ničelni stopnji. Spreminjanje odpadkov v vir je za krožno gospodarstvo bistvenega pomena.

 

V prvi polovici letošnjega leta se je kot deveta članica pridružila mreži občin na poti do družbe brez odpadkov tudi Občina Žalec. Da bi izboljšala ravnanje z lastnimi viri, je sprejela strategijo in nabor ukrepov s cilji do leta 2027. Vizija občine je postati občina, ki z viri ravna trajnostno in gospodarno. Odpadki kot vir ne končajo na odlagališču, hrana pa ne v smeteh. V občini tako nastajajo zelena delovna mesta, saj se vsi zavedajo vrednosti virov in svoje vloge pri učinkoviti rabi virov.

 

S spremenjenim konceptom gospodarstva iz sedanjega linearnega v krožnega ter z znižano porabo naravnih virov in energije bo občini uspelo postati Zero Waste družba. Za uspeh Zero Waste načrta na kateremkoli nivoju pa je bistveno vključevanje skupnosti z izobraževanjem in sodelovanjem.

 

     

                                                                                                     Svetovalka

                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 Priloga: članek v originalu

 

Viri: