Vabilo k udeležbi v mednarodnem izobraževalnem programu Vodenje izvoznega poslovanja - International Trade Management (ITM) 2019

Obveščamo vas, da SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2019 nadaljuje z dvanajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajajo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

 

K udeležbi v programu vabijo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Do danes se je programa ITM udeležilo že 142 podjetij, ki so v anketah po udeležbi izkazala izjemno zadovoljstvo. Prve štiri generacije udeleženih podjetij so svoj izvoz v treh do petih letih po udeležbi v programu ITM v povprečju povečale za več kot 40 %.

Udeleženci programa ITM pridobijo:


Program ITM poteka v angleškem jeziku in je kombinacija akademskega in praktičnega izobraževanja. Izpeljan je v obliki štirih delavnic 'Passport2Export' ter petih mednarodnih seminarjev z mednarodno uveljavljenimi tujimi strokovnjaki in svetovalci.

V okviru delavnic Passport2Export udeleženci analizirajo trenutno strategijo in vizijo svojega podjetja ter motive za izvoz, opredelijo izvozne izdelke oziroma storitve, kupce, potencialne trge, oblike vstopa na izbrane tuje trge, potrebne aktivnosti in finančna sredstva in na tej podlagi pripravijo podroben izvozni načrt, ki mu dodajo še prodajno predstavitev podjetja, pripravljeno po trenutnih svetovnih smernicah. Kombinacija obeh je odlična podlaga za dobro premišljen in učinkovit nastop podjetja na tujih trgih. Individualen pristop, ki ga omogoča velikost skupine, dodatno okrepimo z individualnimi konzultacijami s svetovalcema, na katerih se udeleženci osredotočijo zgolj na primer svojega podjetja.

Na mednarodnih seminarjih udeleženci pridobijo znanja in veščine s področja mednarodnega poslovanja s poudarkom na raziskovanju trgov, mednarodnih tržnih strategijah, kulturi v podjetju in medkulturnih razlikah, vpeljavi sprememb v podjetja ter prodajnih in pogajalskih veščinah.

Svoje znanje, izkušnje in nasvete z udeleženci bodo v programu ITM 2018 delili mednarodno priznani tuji strokovnjaki in svetovalci:


Program ITM 2019 bo potekal od marca do oktobra 2019, v skupnem obsegu 17 dni, v Sloveniji in na Švedskem.
 

Predvidena časovnica: 
19. – 20. marec Ljubljana 1. delavnica priprave izvoznega načrta
10. – 11. april, Ljubljana seminar International Market Research
20. – 24. maj, Lidköping, Švedska 5 dnevni sklop mednarodnih seminarjev na Švedskem – International Market Strategies, Change Management, Managing Across Culture
11. – 13. junij, Ljubljana 2. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
28. – 29. avgust, Ljubljana seminar International Sales Training
24. – 25. september, Ljubljana 3. delavnica priprave izvoznega načrta in individualni razgovori
17. oktober, Ljubljana predstavitev izvoznih načrtov
7. november, Ljubljana večerna prireditev s slavnostno podelitvijo diplom


Tudi v letu 2019 je v mednarodnem programu ITM prostora za 15 slovenskih podjetij/udeležencev. Pri oblikovanju skupine udeležencev bomo stremeli k zagotovitvi čim večje interdisciplinarnosti. Program ITM ni namenjen podjetjem, ki so registrirana za svetovalno dejavnost (poslovno svetovanje).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati stari od 25 do 40 let, ki prihajajo iz malih in sredne velikih podjetij z najmanj 5 zaposlenimi in z 10 do 35 odstotki doseženega izvoza v lanskem letu, ter imajo končano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo.

Pogoji za udeležbo:


Stroški udeležbe v programu:
Stroške programa (cca. 7.000 EUR na udeleženca) krije javna agencija SPIRIT Slovenija.

Podjetje krije stroške depozita* ter stroške udeležbe zaposlenega na pet dnevnem sklopu seminarjev v tujini (letalska vozovnica ter nočitve, v okvirni skupni vrednosti 1.000 EUR).

Prijava mora vsebovati:

  1. izpolnjeno prijavnico,
  2. izjavo odgovorne osebe,
  3. življenjepis z opisom delovnih izkušenj v angleškem jeziku,
  4. kopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi.


Prijavo pošljite najkasneje do petka, 22. februarja 2019, na naslov:

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova ulica 60
1000 Ljubljana
»Prijava na izobraževalni program ITM«

Dodatne informacije:
Mateja Jarc, tel: 01 5891 880, e-mail: mateja.jarc@spiritslovenia.si

* Depozit podjetje nakaže po podpisu pogodbe o izobraževanju (po končanem izboru kandidatov). Plačilo depozita je jamstvo za redno prisotnost udeležencev in se po uspešnem zaključku izobraževanja vrne podjetju.