Vabilo na delavnico ''Kultura vedenja in poslovni bonton''

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec vas v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico ''Kultura vedenja in poslovni bonton'', ki bo v sredo, 17. 4. 2019, ob 9. uri, v predavalnici Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec.

Pravila lepega vedenja so obstajala in bodo tudi v prihodnosti, seveda pa so odraz določenega časa, razmerij moči ter oblasti in socialne strukture. Sodobna pravila so izoblikovana v tej smeri, da nam pomagajo pri povezovanju, da krepijo medsebojno razumevanje, strpnost, obzirnost do drugih in drugačnosti, vzpodbujajo nas k pripravljenosti, da pomagamo drug drugemu, vedno manj nas utesnjujejo, upoštevajo tudi generacijske razlike, so sprejemljiva, hkrati pa niso dogmatična.

 

Delavnica je namenjena vsem, ki se želijo podrobno seznaniti z naslednjo vsebino:


Izvajalka: Bojana Košnik Čuk, strokovnjakinja s področja diplomatskega in poslovnega protokola, direktorica in lastnica podjetja BONTON, d.o.o. Bogate izkušnje si je pridobila kot vodja Protokola v Službi vlade RS za evropske zadeve, kot direktorica za protokol, gostinstvo in turizem pri Vladi RS, Servisu za protokolarne storitve na Brdu, kot vodja Protokola mesta Ljubljana ter kot vodja Službe za protokol na Ministrstvu za obrambo RS. Je avtorica številnih strokovnih prispevkov in strokovne knjige 24 ur poslovnega bontona.

 

 

Udeležba na delavnici, ki bo trajala 3 šolske ure, je brezplačna za vse udeležence.

 

Prijava: Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do ponedeljka, 15. 4. 2019 oz. do zasedbe mest.

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

 

 

                                                                                                                                                              SPOT svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Vabilo v originalu