Objavljen je nov sklop vavčerjev za digitalizacijo

Na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada je objavljen nov sklop vavčerjev namenjen digitalizaciji.

 

Vavčer za dvig digitalnih kompetenc

Odprt do 31. 03.2023
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k zagotovitvi ustreznih znanj zaposlenih vodstvenega kadra za ključna področja digitalizacije.
  1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 22/2019 z dne 05.04.2019

Vavčer za digitalni marketing

Odprt do 31. 03.2023
Namen vavčerja je uvajanje digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.
  1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 22/2019 z dne 05.04.2019

Vavčer za pripravo digitalne strategije

Odprt do 05. 03.2023
Namen vavčerja je spodbuditi ciljne skupine k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij.
  1. Objava javnega poziva v Ur. l. RS, št. 22/2019 z dne 05.04.2019

 

Več informacij o posameznem vavčerju: