Mesečni prispevki za socialno varnost na enem e-računu

Poenostavitev za davčne zavezance pri plačevanju prispevkov za socialno varnost z enim plačilom.

 

Finančna uprava RS (FURS) uvaja novost, s katero omogoča plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost z enim plačilom, kar pomeni za zavezance poenostavljeno plačevanje obveznosti, saj bodo lahko štiri različne prispevke za socialno varnost poravnali z enim e-računom. Osebe z dejavnostjo morajo mesečno plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in akontacijo dohodnine, kar pomeni pet položnic mesečno ali 60 položnic letno. Doslej je bilo sicer omogočeno združevanje tistih plačil, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun – IBAN.

 

FURS bo plačevanje obveznosti z e-računom uvajala postopoma, tako da bo rešitev sprva na voljo le družbenikom in samozaposlenim, torej osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. Obe kategoriji zavezancev imata že sedaj s strani FURS-a do 10. v mesecu v svojih portalih eDavkov predizpolnjene obračune prispevkov za socialno varnost.

 

V kolikor se bo zavezanec odločil za poenostavljen način plačevanja obveznosti (še vedno bo lahko uporabljal obstoječ način plačevanja obveznosti), se bo moral pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa. Prijava bo veljala do odjave ali do zaprtja računa. FURS bo zavezancu na podlagi obračuna dajatev pripravil t.i. zbirni plačilni nalog, ki bo vseboval podatke o javnofinančnih blagajnah, vrstah in višini dajatev ter ga poslal zavezancu preko njegove banke v obliki e-računa v enotni standardizirani obliki eSlog, ki bo vseboval tudi obvestilo v pdf obliki. E-račune bodo prejele banke, zavezanec pa bo do njih dostopal preko svoje spletne banke, kjer bo predizpolnjen plačilni nalog potrdil in s tem neposredno poravnal znesek svojih mesečnih obveznosti.

 

Prve e-račune bo FURS izdal po 15. juniju, ko se izteče rok za predložitev obračunov prispevkov za socialno varnost za maj 2019, tako da lahko zainteresirani zavezanci v svojih bankah že pričnejo s postopki registracije za prejemnika e-računa.

 

Zavezanec bo torej lahko mesečno na enem e-računu poravnal vse štiri prispevke za socialno varnost: prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za starševsko varstvo in prispevke za primer brezposelnosti.

 

Poudariti je potrebno, da se sprememba nanaša le na način plačevanja obveznosti prispevkov za socialno varnost in da bo moral zavezanec akontacijo dohodnine še vedno poravnati z ločenim plačilnim nalogom.

 

Članek v originalu.

    

                                                                                                     Svetovalka

                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri: