S štipendijo do zmanjšanja vrzeli med pomanjkanjem ustreznega kadra in brezposelnostjo

Vse več podjetnikov se srečuje s pomanjkanjem ustreznega kadra. Pomanjkanje kadra na posameznih področjih je povezano z negativnim vplivom tako na gospodarstvo in gospodarsko rast, kot tudi s presežkom kadra na drugih področjih.

 

Bistvena posledica pomanjkanja določenih poklicev je vsekakor ogroženost obstoja in poslovanja podjetij, ki se srečujejo z omenjeno problematiko.

 

Marsikdo težko razume, zakaj podjetniki oziroma delodajalci s težavo najdejo ustrezne kadre, če pa je na zavodu za zaposlovanje registriranih toliko iskalcev zaposlitve. A žal primerno usposobljenega kadra za zapolnitev vseh razpisanih prostih delovnih mest enostavno ni. Gre za tako imenovane deficitarne poklice. Poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra glede na potrebe delodajalcev.

 

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je februarja 2016 sprejela odločitev o podpori operacije Štipendije za deficitarne poklice z namenom spodbuditi mlade k vpisu v izobraževalne programe, ki so oziroma bodo prepoznani kot deficitarni poklici. Tako bi na eni strani zagotovili delodajalcem ustrezno število mladih z znanji, ki so potrebni za obstoj in razvoj posameznih gospodarskih panog, na drugi strani pa mladim omogočili večjo možnost zaposlitve in lažjo pot do zaslužka.

 

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki so prvič vključeni v izobraževalni program srednjega poklicnega izobraževanja in izpolnjujejo razpisne pogoje, ki so objavljeni na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Dijaki, ki bodo z novim šolskim letom sedli v šolske klopi enega izmed naslednjih poklicnih programov: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar– polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar in steklar, lahko do vključno 20. 9. 2019 vložijo vlogo na naslov sklada. Tudi v šolskem letu 2019/20 bo na podlagi izbirnega postopka podeljenih 1000 štipendij, z novim šolskim letom v višini 102,40 eur.

 

Vsekakor pa tako v lokalnem okolju kot na državni ravni potekajo različne aktivnosti v smeri zmanjšanja brezposelnosti in zmanjšanja problematike pomanjkanja določenih kadrov v sodelovanju Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice, Zavoda za zaposlovanje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

    

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:

 

Članek v originalu

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija