Prenos lastništva podjetja

Vsekakor predstavlja prenos dejavnosti ali lastništva podjetja na novo generacijo zahtevno kombinacijo tako lastniških, finančnih, organizacijskih in pravnih kot tudi čustvenih dejavnikov.

 

Za ustanovitelja oziroma lastnika podjetja je že sama misel na sam postopek lahko pogosto zelo stresna situacija. Najpogosteje se vodenje in lastništvo podjetja ob upokojitvi lastnika prenese na naslednika, enega izmed družinskih članov. V primeru, ko pa podjetnik nima primernega naslednika, lahko podjetja proda, zapre oz. preneha z dejavnostjo ali pa lastništvo obdrži in za vodenje poišče zunanjega managerja.

 

Prenos podjetja (s.p.) na podjetnika prevzemnika ureja 72. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). S prenosom preidejo na podjetnika prevzemnika poleg podjetja tudi vse pravice in obveznosti povezane s podjetjem. Podjetnik prevzemnik kot univerzalni pravni naslednik posledično vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi s prenesenim podjetjem prevzemnika. Prenos podjetja se opravi s pogodbo o prenosu, ki mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa in vsebovati vse navedbe, ki jih določa zakon. Podjetnik prevzemnik mora na AJPES-u vložiti prijavo za vpis prenosa podjetja, AJPES vpiše podjetnika prevzemnika v Poslovni register Slovenije in po uradni dolžnosti iz njega izbriše podjetnika, ki je prenesel svoje podjetje na prevzemnika. Samostojni podjetnik pa lahko svoje podjetje prenese tudi na kapitalsko družbo (d.o.o. ali d.d.) s prenosom oziroma prodajo poslovnega deleža. Le-ta je lahko novoustanovljena z namenom tega prenosa ali pa se s.p. prenese na prevzemno kapitalsko družbo, ki je pred prenosom že obstajala. Zelo pomembno je, da se pred prenosom podjetja preveri vse davčne vidike prenosa, saj se pod določenimi pogoji omogoča davčno nevtralni prenos podjetja.

 

Da bi k spodbuditvi prenosa lastništva pripomogla tudi država, je za izvedbo aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva, z namenom, da bi se ohranila delovna mesta, da bi poslovni subjekt posloval naprej in povečal svojo konkurenčnost ter dodano vrednost, v okviru vavčerskega sistema mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočila poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev z Vavčerjem za prenos lastništva. Javni poziv je objavljen na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. Obliki prenosa, ki sta sofinancirani po tem vavčerju sta prenos podjetja na podjetnika prevzemnika in prenos oz. prodaja (večinskega) poslovnega deleža v d.o.o. (oziroma izjemoma delnic v delniški družbi).

 

Članek v originalu 

 

                                                                                                                          Svetovalka SPOT

                                                                                           Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija