Poslovanje v gradbeništvu v času koronavirusa

Znašli smo se v času, ko bo (je) potrebno zaradi okoliščin višje sile nekoliko prilagoditi naše poslovanje. Del uradnih navodil, ki lahko pomembno vplivajo na nadaljnje poslovanje je tudi  Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki ga je sprejela Vlada RS in je pričel veljati 16.3.2020.

 

V odloku niso posebej opredeljene gradbene storitve oz izvajanje gradbenih del, je pa iz dosedaj razpoložljivih informacij pristojnih služb na ministrstvih in njihovih odgovorov na posamezna vprašanje, razvidno, da prepoved velja za vse storitve potrošnikom (fizičnim osebam), izjeme so posebej opredeljene v samem odloku.
Iz navedenega lahko sklepamo, da gradbenih storitev za potrošnike ni dovoljeno izvajati, lahko pa se izvajajo vsa druga gradbena dela za druge naročnike, torej po pogodbah za podjetja, ustanove, inštitucije…. Seveda je tukaj osnovno vodilo pripravljenost naročnika/investitorja oz sporazumni dogovor.
 
Iz odgovorov ministrstva je možno sklepati, da so dovoljene izjeme pri izvajanju nujnih vzdrževalnih del (ni natančno opredeljenih katerih, se pa lahko razume, da so to dela v povezavi s funkcioniranjem vodovodnih, ogrevalnih in kanalizacijskih inštalacij, dela na strehah (predvsem tista, ki so že bila pričeta pred 16.3.2020, ipd), skratka Odlok dopušča izjeme glede nujnih storitev za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. Po našem mnenju ta izjema vključuje le izvajanje nujnih vzdrževalnih del, brez katerih bi bila ogrožena varnost stanovalcev.
 
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede sprejetega Odloka o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev, je vlada objavila: tukaj
 
Ker bo očitno potrebno prekiniti izvajanje nekaterih del (pogodb), predvsem s fizičnimi strankami (potrošniki), je pomembno, da to prekinitev obvezno izvedete v pisni obliki. Poleg osnovnih podatkov o objektu in vrsti del navedite, da se dela začasno prekinjajo zaradi epidemije koronavirusa, v skladu z Odlokom RS o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji in uradnimi obrazložitvami tega odloka, zaradi preprečevanja možnosti širjenja okužbe. Lahko navedete tudi, da prihaja do težav pri dobavah materiala v povezavi z ukrepi za preprečevanje epidemije in okužbe s korona virusom. Obvezno tudi navedite, da boste dela nadaljevali takoj, ko bodo to dopuščale okoliščine, ki so privedle do začasne prekinitve del.
Obvezno pisno komunicirajte s pogodbenim predstavnikom, ki je naveden v pogodbi, če ni posebej naveden, je to izključno podpisnik pogodbe (nadzornik običajno ni pooblaščenec za te zadeve, če je, pa je naveden v pogodbi).
 
Postavlja se vprašanje kaj je z izvedbo del na novogradnjah fizičnih oseb, kjer ponavadi naročnik ni prisoten in ni velikih možnosti za prenos okužbe. Smiselno je da bi se ta dela nadaljevala, vendar če strogo upoštevamo določila iz odloka, to ni možno. Poiskušali bomo dobiti odgovore na ta vprašanja in vam posredujemo, ko bo jasnega kaj več.
 
Glede prekinitve del in drugih obveznosti ki izhajajo iz gradbenih in podjemnih pogodb, s pomočjo odvetnice pripravljamo podrobnejša pravna navodila, usmeritve in nasvete, ki vam jih bomo poslali, takoj ko bodo dosegljiva.
 
Pri izvajanju del obvezno upoštevajte navodila NIJZ (varnostna razdalja, razkuževanje, uporabljate rokavice (latkes in potem preko tega še dodatne močnejše)) izogibanje dela v skupinah, uporabljate individualni prevoz v največji možni meri (ne skupinsko v kombiju)…). Kolikor je največ možno ne vstopajte v bivalne dele stavb (samo v res nujnih primerih), zaradi varnosti stanovalcev in svoje varnosti oz varnosti svojih zaposlenih.
 
INTERVENTNI ZAKON, ki bo urejal zadeve glede zaposlovanja, nadomestil, pomoči, …., bo jutri obravnavan v Državnem zboru. Kaj se lahko pričakuje lahko pogledate na naši spletni strani: https://www.ozs.si/koronavirus-info/koronavirus-info/obravnava-interventnega-zakona-glede-delnega-nadomestila-place-bo-v-sredo-1832020-5e6fdfc02114e018e5938b2c
 
Na spletni strani OZS sproti objavljamo tudi druge novice povezane z epidemijo, spremljate TUKAJ
 
Upoštevajte, da se razmere spreminjajo iz ure v uro, tudi tole zapisano bo mogoče jutri že drugače. Sproti spremljate informacije in ukrepajte v smislu varovanja svojega zdravja in zdravja svojih zaposlenih, ter seveda upoštevajte uradna navodila s strani NIJZ in drugih državnih inštiticij.
 
 
Želim vam čim manj težav in veliko zdravja.
 
 
Janko Rozman
Sekretar sekcij:
     Sekcija gradbincev
     Sekcija kleparjev krovcev
     Sekcija instalaterjev-energetikov