Oprostitev stroškov izdaje licnec (ki so posledica vpliva koronavirusa)

V primeru, da bo izkazana odjava in ponovna prijava vozila v času začetka in konca problematike, vezane na koronavirus, naj prevozniki zadržijo izvod licence po odjavi vozila.

 

Izdajatelja licence (OZS ali GZS) naj obvestijo o odjavi. Po ponovni registraciji vozila in predložitvi vloge za spremembo ter novega prometnega dovoljenja izdajatelju licence, bo evidentirano isto vozilo na obstoječ izvod licence, brez zaračunanja stroškov postopka.
Če vozila ne boste ponovno registrirali ali ga boste izločili iz voznega parka, morate izdajatelju licence nemudoma vrniti izvod licence (Sekcija za promet - OZS, Natalija Repanšek).