Priporočila glede potrošnikov

Nacionalni inštitut za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) je 17. marca 2020 izdal Priporočila glede števila potrošnikov, ki so glede na kvadraturo lahko naenkrat prisotni v posameznem poslovnem prostoru.

 

NIJZ priporoča, da je v poslovnem prostoru zagotovljeno 20 m2 površine na posamezno stranko, v kolikor je v poslovnem prostoru naenkrat prisotnih več strank. Mišljeno je površina, ki je namenjena strankam in ne vključuje pomožnih prostorov, kot so skladišča, sanitarije, garderobe itd. Ob tem NIJZ poudarja, da je v primeru večjih prostorov (npr. 100 m2 ) možnost izogibanja preostalim strankam in zagotavljanje ustrezne razdalje 1,5 m2 lažje in je zato v prostoru prisotnih več kot 5 oseb, vsekakor pa priporoča, da se zagotovi minimalna okvirna površina 15 m2 na posamezno stranko. Razdalja med čakajočimi naj bo vsaj 2 metra, lastnik poslovnega prostora mora določiti največje dovoljeno število strank na blagajni glede na ureditev prostora in možne kapacitete (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu). Ob navedenem NIJZ predlaga pretočnost strank v večjih trgovinah na način, da se loči število strank, ki opravljajo nakupe in stranke, ki stojijo v vrsti na blagajni. Ko se mesto ob blagajni izprazni in v vrsto vstopi stranka, ki je opravljala nakupe, se dovoli vstop novi stranki. Glede čakajočih pred poslovnimi prostori, predlaga razdaljo vsaj 2 metra med posameznimi strankami. Lastnikom poslovnih prostorov se priporoča organizacijo dela na način, da vsa opravila, ki jih lahko izvajajo izven poslovnega časa trgovin, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem NIJZ opozarja na ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami ob opravljanju storitev. Priporočamo zagotovitev rokavic za enkratno uporabo, ki jih stranka po opravljenih storitvah ustrezno zavrže.

Robert VASLE poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Žalec

Dokument v originalu