Spodbudni ukrepi za blažitev posledic koronavirusa tudi za najranljivejši del gospodarstva

Po skoraj desetih dneh, ko je na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom moralo zapreti vrata svojih lokalov in delavnic mnogo samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb in je bila njihova usoda v veliki negotovosti v boju za preživetje, je Vlada RS vendarle sprejela spodbudne ukrepe za podjetja in samozaposlene, z namenom omilitve njihovega res težkega položaja v nastali situaciji.

 

Tako bo prispevke samozaposlenim v obdobju trajanja krize plačevala država. Do ukrepa ne bodo upravičeni samozaposleni, v kolikor imajo neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020 višje od 50 eur in le-teh ne bodo poravnali do 6. 4. 2020. Prav tako bodo vsi samozaposleni, ki zaradi nastale krize ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, upravičeni do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov neto minimalne plače, kar naj bi zneslo približno 490 eur, na podlagi podane posebne izjave v elektronski obliki. V izjavi, ki bo javno dostopna, bodo opisali svoje stanje (zmanjšanje obsega poslovanja) zaradi nastalih kriznih razmer, morebitne lažne oz. neresnične izjave pa bodo sankcionirane, tudi za nazaj.

Z namenom ohranjanja delovnih mest, bo država krila vse prispevke zaposlenih delavcev, ki so na čakanju. Dodatno bo država sofinancirala 20 odstotkov neto nadomestila zaposlenim. Upravičenost do sofinanciranja se bo po koncu poslovnega leta ugotavljala na podlagi izkazov poslovnega izida. Z namenom ohranitve delovanja podjetij bo vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki so ostali na delovnem mestu, tako za delodajalca kot delojemalca, plačala država, da bo razbremenila strošek plač za podjetja. Prav tako bodo s strani države oz. ZZZS krita nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne odsotnosti delavca. Status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile na podlagi 6. točke 137. člena ZDR-1 se izenači s statusom za delavce na čakanju. Delavcu, ki je oz. bo v času epidemije izgubil službo, pa bo pripadalo avtomatično od prvega dne, nadomestilo za brezposelnost.

Z namenom omilitve posledic koronavirusa so bili sprejeti mnogi ukrepi tudi na davčnem področju, ki so zajeti v Zakonu o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, v Zakonu o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in v Zakonu o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov.

Zavedati se moramo, da bo obdobje, ki je pred nami, resno in da se veliki preizkušnji obstoja ne bo izognilo nobeno podjetje. Le s pozitivno naravnanostjo, optimističnim pogledom vnaprej in zdravim korakom nam bo uspelo.

 

                                                                                                      Svetovalka SPOT

                                                                                   Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek v originalu 


Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija