ZIUPPP samozaposlenim omogoča avtomatičen odlog prispevkov

Pogoj za to, da se samozaposlenim odloži plačilo prispevkov, je, da imajo na dan 28. 2. poravnane vse zapadle obveznosti. Če nimajo, imajo čas do 6. 4., sporočajo iz Finančne uprave RS.

 

Samozaposlenim (samostojnim podjetnikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, npr. novinarjem, odvetnikom in drugim zasebnikom), ki nimajo drugih zaposlenih, in je ta samozaposlitev njihova edina podlaga za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, bo zagotovljen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. 

Do odloga bo zavezanec upravičen avtomatično, kar pomeni, da mu ne bo treba vlagati vloge. Neporavnane prispevke mora upravičenec poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Plačilo je možno v enkratnem znesku ali obročno, pri čemer v primeru plačila vseh prispevkov do 31. 3. 2022, na zneske odloženih prispevkov ne tečejo zamudne obresti.

Do predlaganega ukrepa ne bo upravičen samozaposleni, če ima neporavnane obveznosti, ki so zapadle v plačilo do 28. 2. 2020, višje kot 50 eurov in jih ne bo poravnal do 6. 4. 2020. To pomeni, da upravičenec, ki  ima še vedno odprte obveznosti, ki so zapadle do 28. 2. 2020, lahko le-te poravna do 6. 4. 2020 in mu bo avtomatsko brez vloge odobren odlog plačila prispevkov po tem zakonu. Stanje zapadlih obveznosti se lahko preveri prek portala eDavki.

FURS pa opozarja še, da morajo biti poleg davčnih obveznosti, ki so vidne v spletnih ali mobilnih eDavkih v »Kartici O«, poravnane tudi trošarine, carine in nedavčne obveznosti, kot npr. prometni prekrški, upravne takse itd. Stanje teh je vidno zgolj v spletnih eDavkih v »Kartici C« (Vir: FURS).