Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov

Izjava za pridobitev temeljnega dohodka in oprostitev plačila prispevkov je dostopna na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti jo je treba najpozneje do 31. 5. 2020. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

 

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, družbeniki, verski uslužbenci in kmetje, ki zaradi epidemije COVID- 19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je treba na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo le preko eDavkov (prek spletnega portala eDavki ali mobilne aplikacije eDavki). Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. V eni izjavi se uveljavljata obe ugodnosti.

Mesečni temeljni dohodek

· 18. 4. 2020: če bo izjava vložena do tega datuma za marec, bo nakazan denar na TRR 25. 4. 2020 

· od 19. 4. do 30. 4. 2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april, bo nakazan denar na TRR 10. 5. 2020 

· od 1. 5. do 31. 5. 2020: če bo izjava vložena v tem obdobju za marec in/ali april in/ali maj, bo nakazan denar na TRR 10. 6. 2020 

 

Oprostitev plačila prispevkov:

30. 4. 2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev za marčevske (od 13. 3. 2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 4. in 20. 5. 2020. 

31. 5. 2020: rok za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20. 6. 2020.

 

Preverite, ali imate poravnane vse zapadle davčne obveznosti!

FURS opozarja, da je za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov treba imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti na dan vložitve izjave preko eDavkov, zato pred oddajo izjave preverite stanje na svoji kartici zavezanca v eDavkih.
Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka pa je treba imeti poravnane vse davčneobveznosti na dan uveljavitve ZIUZEOP. Finančna uprava bo to upravičenost preverjala po davčni kartici zavezanca na dan 9. 4. 2020.

Kako si namestiti eDavke?

Na naslednjih povezavah najdete preprosta navodila, kako si namestite eDavke na računalniku ali na telefonu in se prijavite v eVročanje, da boste tudi dokumente dobili le po elektronski poti in ne več po navadni pošti.

 

Če imate pri tem težave, se obrnite na klicni center za pomoč uporabnikom na telefonski številki 05 297 6800 ali elektronski pošti sd.fu@gov.si.

Vse zadeve (vprašanja, preverjanja, itd.) s Finančno upravo skušajte urejati prek klicnega centra za fizične osebe na številki 08 200 1001, za pravne osebe na številki 08 200 1003 prek elektronske pošte uradov (Vir: OZS).