Delodajalci lahko prva izplačila po interventnih zakonih pričakujejo predvidoma 11. maja

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) z namenom ohranitve delovnih mest zaradi posledic epidemije ureja povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki jim začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije.

 

Pravico do ukrepa imajo vsi delodajalci v RS, razen neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oz. proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 % in delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost.

Po podatkih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo tako s strani delodajalcev do 19. aprila podanih 32.000 vlog za povračilo nadomestila plače za več kot 262.000 zaposlenih. Na Zavodu ocenjujejo, da bo zaradi velikega števila večkrat oddanih vlog končno število vsaj za desetino nižje, vendar bo to zagotovo znano šele po obravnavi vsake posamezne vloge.

Po ZIUZEOP, ki je pričel veljati 11. 4. 2020, lahko delodajalci uveljavljajo povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki so jih napotili na začasno čakanje na delo od 13. 3. 2020 in za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, torej zaradi obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja. 

Do 19. 4. 2020 so pri Zavodu prejeli več kot 23.000 vlog za več kot 210.000 zaposlenih, in sicer za čakanje na delo zaradi poslovnega razloga 20.904 vlog za 169.850 zaposlenih in za čakanje na delo zaradi višje sile 3.950 vlog za 40.783 zaposlenih. Tako so prejeli skupaj 23.527 vlog za 210.633 zaposlenih.

Lahko pa delodajalci po ZIUPPP, ki je začel veljati 29. 3. 2020, uveljavljajo povračilo nadomestila plače za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene obvezne karantene po odločbi ministra za zdravje Republike Slovenije. Teh vlog so pri Zavodu do 19. 4. 2020 prejeli 529 za 978 zaposlenih. 

Pri Zavodu načrtujejo, da bodo prva izplačila delodajalcem po interventnih zakonih lahko izvedena 11. 5. 2020. Predvideno je mesečno izplačevanje povračil nadomestila plače, in sicer 10. v mesecu za izplačana nadomestila zaposlenim iz predhodnega meseca (če 10. v mesecu ni delovni dan, se izplačilo opravi prvi naslednji delovni dan). 

 

                                                                                              Svetovalka SPOT

                                                                               Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek v originalu:

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija