S spremembo Gradbenega zakona do podaljšanja prehodnega obdobja za izvajalce del

Poslanci Državnega zbora RS so na izredni seji 29. aprila 2020 soglasno sprejeli spremembo Gradbenega zakona, ki se je začel uporabljati s 1. 6. 2018. S spremembo 120. člena se podaljšuje prehodno obdobje za izvajalce del za dve leti, torej do 31. maja 2022.

 

Vsi tisti izvajalci, ki so svoje poslovanje pričeli pred uporabo novega Gradbenega zakona, torej že pred 1. 6. 2018, in ki opravljajo storitve na novogradnjah, zakonske zahteve, da morajo v imenik vodij del vpisati vsaj eno redno zaposleno osebo z ustrezno strokovno izobrazbo in izpiti, pa si še tega niso uredili, imajo za izpolnitev omenjenega pogoja še dve leti časa. Vsi kasneje registrirani izvajalci gradbenih del ugodnosti prehodnega obdobja niso deležni in morajo pogoje izpolnjevati takoj ob pričetku opravljanja dejavnosti.

Podaljšanje prehodnega obdobja je v dani situaciji, tudi zaradi okoliščin epidemije, predvsem manjšim obrtnikom in podjetjem, ki tega pogoja še ne izpolnjujejo, zelo dobrodošlo. Dve leti je na prvi pogled res dolgo obdobje, vendar je v povprečju za opravljanje mojstrskega ali delovodskega izpita potrebno leto in pol, v kolikor pa mora kandidat dokončati še vsaj srednje strokovno izobraževanje in opraviti strokovni izpit, pa je za to potrebno približno skupaj 5 let.

Najprimernejša rešitev za vse izvajalce del, ki imajo dokončano vsaj srednjo poklicno izobrazbo in tri leta delovnih izkušenj, je opravljanje mojstrskega izpita, za področje del, ki jih posamezen izvajalec izvaja. Zadnji rok za prijavo za opravljanje mojstrskega izpita v letu 2020 je 25. september 2020. Po uspešno opravljenem mojstrskem izpitu se predstavnik izvajalca lahko vpiše v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Tisti, ki opravijo delovodski izpit, se vpišejo v imenik vodij del na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer le-ta izpit tudi opravijo.

Za tehnike in inženirje z ustreznimi delovnimi izkušnjami na področju vodenja del (gradbene, strojne in elektro dejavnosti) pa je najprimernejša rešitev opravljanje strokovnega izpita za vodenje del na Inženirski zbornici Slovenije.

Ker pridobitev katerekoli izmed možnih rešitev zahteva svoj čas, je zelo priporočljivo, da vsi izvajalci del, ki še nimajo opravljenih omenjenih zahtevanih izpitov oz. pridobljene ustrezne strokovne izobrazbe, takoj pristopijo k opravljanju izpitov in pravočasno ujamejo podaljšan rok.

 

Članek v originalu.

                                                                                             Svetovalka SPOT

                                                                                Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija