Ukrep čakanja na delo podaljšan do konca meseca septembra

Vlada RS je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo podaljšala še za en mesec, torej do konca meseca septembra 2020.

 

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 lahko Vlada RS ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo s sklepom podaljša največkrat dvakrat za obdobje enega meseca, vendar pa ne dlje kot do 30. septembra 2020.

Še vedno je na začasnem čakanju na delo veliko število delavcev, kar kaže na to, da v nekaterih panogah zaenkrat še ni zaznati okrevanja ali pa to ni dovolj močno za zagotovitev polne izkoriščenosti kadra.

Kombinacija obeh interventnih ukrepov (subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in delno povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na delo) je še vedno ustrezen kratkoročen interventni ukrep za preprečitev večjega porasta števila brezposelnih oseb. Vlada ocenjuje, da bo ta ukrep tudi v prihodnje zmanjšal tveganje, da bi se podjetja z upadom poslovanja odločala za odpuščanje delavcev. 

Učinki interventnih ukrepov na trg dela so vsekakor pozitivni, saj se je brezposelnost po strmi rasti v prvi polovici leta v mesecih juliju in avgustu pričela zniževati. Kljub temu število registrirano brezposelnih oseb še vedno ostaja višje kot v preteklem letu. Konec meseca julija 2020 je bilo registriranih 89.397 brezposelnih, kar je v primerjavi z julijem 2019 za 24,4 odstotkov ali za 17.547 oseb več. Spodbudni pa so podatki o številu odjav iz evidence brezposelnih zaradi razloga zaposlitve, saj je v zadnjem času tudi več razpisanih in objavljenih prostih delovnih mest.

 

Stanje na trgu dela in pozitivni odzivi delodajalcev nakazujejo na to, da je ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo vsekakor še vedno potreben, zato je bil s strani Vlade RS podaljšan še za en mesec.

 

Članek v originalu.

                                                                                        Svetovalka SPOT

                                                                         Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija