Potrebna je dopolnitev dokumentacije s področja varnosti in zdravja pri delu

Pandemija COVID-19 v svetu ne pojenja, število okuženih pa dnevno narašča tudi pri nas. Prav zato je in bo potrebno tudi v prihodnje še vedno izvajati in upoštevati veljavne ukrepe tudi v delovnem okolju. V mesecu juniju je bil SARS-COV-2 uvrščen v direktivo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi bioloških dejavnikov, zato je tej spremembi potrebno formalno prilagoditi tudi dokumentacijo in interne akte s področja varnosti pri delu.

 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravja pri delu (ZVZD-1, Ur. list RS, št. 43/11) morajo delodajalci delavcem za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu izvajati določene ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.

V dani situaciji je potrebno upoštevati nova tveganja, tako da ukrepi, ki jih delodajalec zagotavlja na podlagi obstoječe ocene tveganj delovnih mest, ne zadostujejo. Potrebno je sprejeti in izvajati dodatne ukrepe, ki bodo v največji možni meri zagotovili varno in zdravo delo delavcem v danih okoliščinah. Priporočljivo je, da se pri izdelavi revizije ocene tveganja upoštevajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Združenja za medicino dela in drugih pristojnih institucij.

Delavce je potrebno ozaveščati in usposabljati o splošnih in individualnih higienskih ukrepih, načinu dela v organizaciji in obnašanju na delovnem mestu. Pomembno je, da delodajalci opozorijo delavce, ki so bolni in kažejo simptome ali znake okužbe dihal, naj ne hodijo na delovno mesto in dosledno upoštevajo navodila samoizolacije. Hkrati pa je tudi delavec dolžan obveščati delodajalca o primerih in okoliščinah, ki bi pri delu lahko ogrozili zdravje in varnost delavca ali drugih oseb.

Dolžnost delavca je, da delodajalca seznani v primeru naslednjih navedenih okoliščin:

Epidemiološka slika v Sloveniji je zaradi naraščanja okuženih zaradi virusa vse slabša, situacija je zelo resna. Zato je toliko bolj pomembno, da se ukrepi in higienska priporočila dosledno in skrbno upoštevajo, dokumentacija v podjetjih ustrezno prilagodi in poskrbi za sprotno obveščanje in seznanjanje delavcev o posameznih ukrepih.

 

Članek v originalu.

                                                                                            Svetovalka SPOT

                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija