56,6 milijonov evrov mikrokreditov za omilitev posledic COVID-19

Obveščamo vas, da je Slovenski podjetniški sklad v petek objavil nov javni razpis. Gre za mikrokredite za omilitev posledic COVID-19 (v vrednosti 56,6 mio EUR).

 

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis z namenom zagotavitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. S sredstvi v skupni višini 56,6 milijonov evrov, bi lahko v letih 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov, od tega do konca leta 2020 kar 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID-19.

Javni razpis omogoča mikro, malim in srednje velikim podjetjem koriščenje hitrih, enostavnih, ugodnih mikrokreditov, brez stroškov odobritve, in sicer v višini od 5.000 do 25.000 evrov za omilitev posledic epidemije COVID-19. Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, mikrokredit nudi tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, ki so še posebej izraženi v:
  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Vloge lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala in sicer:

-      v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10. in 06. 11.

-      v letu 2021: 5. 1., 25. 2., 8. 4., 27. 5., 9. 9., 28. 10. in 7. 12.

Podrobnosti o razpisu najdete na spletni strani SPS.

 

                                                                                       Svetovalka SPOT svetovanje,

                                                                                Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.