Sprejeti "Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji"pričel veljati

S sprejetim Odlokom se prepoveduje ponujanje storitev neposrednim potrošnikov, tako v diskotekah kot nočnih klubih, a dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti. Ta je dovoljena za pripravo in strežbo jedi in pijač v gostinskih, kot nastanitvenih obratih od 6.00 do 22.30.

Časovna omejitev opravljanja dejavnosti pa ne velja za:

-

Časovna omejitev opravljanja dejavnosti pa ne velja za:

- za dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač;

- dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe;

-  oziroma v drugih oblikah nastanitvenih enotah, kot je sobna strežba ter

- osebni prevzem pijač.

Obrate je potrebno zapustiti ob 22.30 uri. V primeru, da se v njih zadržujejo gosti morajo ti zapustiti prostor v roku 30 minut. To je v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah in barih, ko se strežejo le preproste jedi, pijače in napitki. Ko pa gre za zahtevnejšo strežbo jedi, kot je v restavracijah, gostilnah in kmetijah, pa je potrebno zapustiti prostor najpozneje v roku 60 minut.     

Strežba jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljena le za mizami, ko gre za sedečo strežbo z upoštevano razdaljo med osebami najmanj 1,5m. Omejitveni pogoj ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo, kot tudi ne za osebni prevzem jedi in pijač.

V zaprtih prostorih, kjer se vrši dejavnost ponujanja blaga in storitev potrošnikom, je potrebno upoštevati omejitev 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. To velja za fitnes centre in zaprte športne objekte za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe.

V regijah, kjer pa je število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh preseglo 140 na 100 000 prebivalcev pa veljajo omejitve oziroma prepovedi za:

- ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe;

- opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari;

Dovoljeno pa je opravljanje gostinske dejavnosti od 6.00 do 22.30 za pripravo in strežbo jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih kot so:

- hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine.

V zgoraj naštetih nastanitvenih prostorih morajo gosti prav tako upoštevati vsa pravila, ki smo jih že predhodno omenili (varnostne razdalje, strežbe za mizo in ostalo).        

      Časovna omejitev in prepoved opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi pa

      ne veljata prav tako za:    

- dostavo jedi in pijač;

- za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma

- druge oblike nastanitvenih enotah (sobna strežba) ali

- osebni prevzem jedi in pijač.

Ko gre za opravljanje frizerskih ali kozmetičnih dejavnost, se lahko v prostoru hkrati nahaja le ena stranka.

Podatke o številu okuženih po regijah pa najmanj enkrat tedensko objavlja NIZJ. Te podatke objavlja na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. Ukrepi, ki so bili sprejeti začnejo veljati en dan po objavi, to je 16. oktobra 2020.

Na koncu naj omenimo, da je dovoljen prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog kot opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti.  

Povezava do odloka

za dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v primeru dostave jedi in pijač;

- dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač v sobe;

-  oziroma v drugih oblikah nastanitvenih enotah, kot je sobna strežba ter

- osebni prevzem pijač.

Obrate je potrebno zapustiti ob 22.30 uri. V primeru, da se v njih zadržujejo gosti morajo ti zapustiti prostor v roku 30 minut. To je v kavarnah, slaščičarnah, okrepčevalnicah in barih, ko se strežejo le preproste jedi, pijače in napitki. Ko pa gre za zahtevnejšo strežbo jedi, kot je v restavracijah, gostilnah in kmetijah, pa je potrebno zapustiti prostor najpozneje v roku 60 minut.     

Strežba jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih je dovoljena le za mizami, ko gre za sedečo strežbo z upoštevano razdaljo med osebami najmanj 1,5m. Omejitveni pogoj ne velja za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo, kot tudi ne za osebni prevzem jedi in pijač.

V zaprtih prostorih, kjer se vrši dejavnost ponujanja blaga in storitev potrošnikom, je potrebno upoštevati omejitev 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. To velja za fitnes centre in zaprte športne objekte za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe.

V regijah, kjer pa je število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh preseglo 140 na 100 000 prebivalcev pa veljajo omejitve oziroma prepovedi za:

- ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe;

- opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v gostinskih obratih (gostišča, restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in bari;

Dovoljeno pa je opravljanje gostinske dejavnosti od 6.00 do 22.30 za pripravo in strežbo jedi in pijač za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih kot so:

- hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, gostišča, hotelska in apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi prostori za goste pri sobodajalcih, kmetije ter marine.

V zgoraj naštetih nastanitvenih prostorih morajo gosti prav tako upoštevati vsa pravila, ki smo jih že predhodno omenili (varnostne razdalje, strežbe za mizo in ostalo).        

      Časovna omejitev in prepoved opravljanja gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi pa

      ne veljata prav tako za:    

- dostavo jedi in pijač;

- za dejavnost strežbe jedi in pijač v sobe oziroma

- druge oblike nastanitvenih enotah (sobna strežba) ali

- osebni prevzem jedi in pijač.

Ko gre za opravljanje frizerskih ali kozmetičnih dejavnost, se lahko v prostoru hkrati nahaja le ena stranka.

Podatke o številu okuženih po regijah pa najmanj enkrat tedensko objavlja NIZJ. Te podatke objavlja na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije. Ukrepi, ki so bili sprejeti začnejo veljati en dan po objavi, to je 16. oktobra 2020.

Na koncu naj omenimo, da je dovoljen prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog kot opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti (Vir: OZS).

Povezava do odloka