Javni razpis - »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

V Ur. listu RS, št. 6/21 je SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«. Predmet razpisa je izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.

 

Namen razpisa je nagraditi najboljših 50 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2020 in 2021 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2020 in 2021 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga bo v letu 2021 organiziralo pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 50 najbolje ocenjenih.

Vloga mora biti oddana v elektronski obliki preko podjetniškega portala: https://www.podjetniski-portal.si/programi/podjetnice/obrazec-za-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud.


Razpis bo odprt do vključno 31. 5. 2021 do 14. ure. Za pravočasne štejejo vloge, ki bodo oddane preko podjetniškega portala do vključno 31.  5. 2021, do 14. ure.

Podrobnejši pogoji kandidiranja na javnem natečaju in vsebina natečaja je dosegljiva na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/356.

 

Svetovalka SPOT,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.