Spodbude za zelena delovna mesta

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

 

Javno povabilo bo Zavod objavil na svoji spletni strani in bo predvidoma odprto od 20. 1. do 30. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev. Sredstva v višini 1,5 milijona EUR je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb. S spodbudami želimo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas, prejemali  mesečno subvencijo v višini 340,00 evrov, ki se bo izplačevala največ 24 mesecev.

 

Kaj spada k zelenim delovnim mestom?

Merila v javnem povabilu upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko definicijo zelenega delovnega mesta. Upoštevani bodo poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na »odtenek zelenosti«. Dodaten prispevek bo delodajalec lahko izkazal s pridobljenimi standardi in certifikati (na primer ISO 14 001, EMAS), med merili pa se bodo presojali tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Pogoji za delodajalce bodo natančno opredeljeni v javnem povabilu.

Zaposlovanje na zelenih delovnih mestih bo povečalo človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. S subvencijami želimo okrepiti kadrovske moči v zelenem gospodarstvu, varovanju okolja in narave ter drugih trajnostnih aktivnostih.

Za dodatna pojasnila glede javnega povabila spremljajte spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Vir: MDDSZ

Svetovalka SPOT,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.