RAZPIS Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2020

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 9 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje k iskanju novih inovacij.

Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj že, da na primer izboljšate nek produkt, način proizvodnje ali pa da že poznan produkt predstavite novemu trgu na drugačen način.

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami že sam po sebi nekakšna »inovacija« saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višinah primerljive povprečni slovenski managerski plači. 

 

Vabljeni k prijavi po načelu, da

»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ«.

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj

»INOVATOR LETA SSD 2020«

v kategorijah:

patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,

ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD".

 

Prijave na razpis sprejema do 15. aprila 2021

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.

 

Vse dodatne informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60  inna spletni strani  www.ra-savinja.si.