Subvencioniranje dviga minimalne plače

S PKP8 je določeno, da bo država delodajalcem zaradi dviga minimalne plače v letu 2021 pomagala na dva načina. Od januarja do junija 2021 bo to urejeno s subvencijo v višini 50 eur, od julija do decembra 2021 pa bo minimalna osnova za obračun prispevkov enaka minimalni plači v znesku 1.024,24 eur.

 

Subvencioniranje zvišanja minimalne plače ureja Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZDUOP) z 29. členom. Delodajalec je tako od 1. januarja do 30. junija 2021 za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov (določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi) ne presega zneska, določenega v skladu z Zakonom o minimalni plači, upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 eur. 

Za pridobitev subvencije mora delodajalec preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo ter podatke, iz katerih je razvidna upravičenost do subvencije. Delodajalec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021.

Upravičenec lahko podaja izjave, s katerimi uveljavlja subvencijo minimalne plače za posamezni mesec, vse do skrajnega roka, ki je 31. julij 2021. Vlogo je potrebno vlagati za vsak mesec posebej, saj na enem obrazcu ni mogoče uveljavljati subvencije za več mesecev hkrati, lahko pa se odda izjava za vse mesece skupaj.

 

                                                                                         Svetovalka SPOT

                                                                          Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

Članek v originalu

 

Viri:

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija