Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2021

Evropska nagrada za spodbujanje podjetništva, prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike SPIRIT Slovenija bo v letošnjem natečaju, največ šestim izbranim prijaviteljem, ki bodo na posameznem področju izbrali največ točk, izplačala finančne nagrade, v višini 3.000,00 EUR bruto.

 

Za izplačilo nagrad bo s prejemniki sklenjena pogodba. Nagrado bo prejel le najbolje ocenjen projekt iz posameznega področja natečaja.

Obstaja šest kategorij:

Priznava nacionalne, regionalne in lokalne pobude s strani organov ali javnih/zasebnih partnerstev, ki podpirajo družbeno odgovornost med majhnimi in srednje velikimi podjetji. Ta kategorija bo prav tako priznala prizadevanja za podporo podjetništva med prikrajšanimi skupinami, kot so nezaposleni, zlasti dolgotrajno nezaposleni, legalni migranti, invalidi ali pripadniki etničnih manjšin.

Več informacij najdete na povezavi: https://www.spiritslovenia.si/razpis/365

 

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

Svetovalka SPOT