Vabilo na spletno delavnico ''Novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži''

Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec vas v sklopu projekta SPOT svetovanje Savinjska vabi na brezplačno spletno delavnico ''Novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži'', ki bo potekala v sredo, 19. 5. 2021 s pričetkom ob 10. uri.

 

Nova uredba vsem podjetjem, ki dajejo na trg Republike Slovenije (RS) izdelke v embalaži, nalaga obveznost ravnanja z embalažo. To med drugim pomeni, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadno embalažo. Z navedeno uredbo se ukinja količinski prag 15 ton dane embalaže letno na trg v RS za nastanek obveznosti plačila stroškov ravnanja z odpadno embalažo.

 

Kaj to pomeni?

Obveznost velja, če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik s sedežem v RS ali tuje podjetje, ki daje na trg RS embalažo in ste:

  1. embaler,
  2. pridobitelj embaliranega blaga,
  3. proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga ali
  4. pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.

 

V tem primeru morate od uveljavitve uredbe, to je v obdobju od 24. 4. 2021 pa najkasneje do 24. 5. 2021 (do konca leta 2021) skleniti pogodbo z družbo za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), čemur bodo sledila plačila stroškov embalažnine. Obveznost velja za vso embalažo ne glede na uporabljeni embalažni material in ne glede na količino.

Podrobna vsebina delavnice:

  1. novosti, ki jih prinaša Uredba o embalaži in odpadni embalaži
  2. kdo so zavezanci,
  3. kakšne so obveznosti zavezanca,
  4. načini izpolnjevanja obveznosti,
  5. kdo je dolžan plačevati embalažnino,
  6. roki za izpolnitev obveznosti v letu 2021.

Ne delavnici bodo pojasnjene vse dileme o tem, kdo in v katerih primerih mora po novem poročati in plačevati embalažnino, s kom lahko sklene pogodbo, itd.

Morebitna predhodna vprašanja nam lahko posreduje do ponedeljka, 17. 5. 2021 na e-naslov: barbara.mesarec@ozs.si.

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence.

Obvezna je predhodna spletna prijava, ki jo najdete na naslednji povezavi: https://forms.gle/JarZ6Fyt4iYPyVnG8  do ponedeljka, 17. 5. 2021 oz. do zasedbe mest.

Na e-naslov, ki ga boste navedli ob prijavi, boste pred izvedbo prejeli povezavo za udeležbo na delavnici.

Izvajalka: mag. Katarina Železnik Logar, svetovalka na področju varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, izdelave strokovnih ocen o vplivih na zrak, hrup, vodo, izdelave strokovnih ocen obremenitve okolja s hrupom, izdelave revizijskih poročil o vplivih na okolje, itd.

Vabilo v originalu.

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!               

 

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.