Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS z določenimi novostmi

Dne 20. 8. 2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 132/21, med drugimi objavljen tudi novi odlok, ki se nanaša na ukrepe vezane na ponujanje blaga in storitev potrošnikom v RS, katerega veljavnost bo aktualna v obdobju od 23. do 29. 8. 2021.

 

Z odlokom novi ukrepi, ki so bili predlagani, niso bili sprejeti. Tako obveznost testiranja zaposlenih in drugih oseb, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in še niso bile cepljene oz. niso prebolele Covid-19, v dejavnostih, ki so bile navedene v prejšnjem odloku, še vedno velja. Na podlagi prvega odstavka 2. člena odloka obveznost enkrat tedenskega testiranja s hitrimi antigenskimi testi ali PCR testi zavezuje izvajalce storitev higienske nege (storitve frizerskih salonov, kozmetične in ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, storitve strokovnega oz. poslovnega izobraževanja in usposabljanja, obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo, sejemske dejavnosti, kongresne dejavnosti, gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač, nastanitvene storitve in storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

Prav tako pa prvi odstavek 2. člena novega odloka kot novost določa, da morajo PCT pogoj izpolnjevati zaposleni oz. druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik.

Ponudniki blaga in storitev morajo na podlagi drugega odstavka 2. člena odloka v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,  zagotoviti spoštovanje PCT pogojev, pri čemer se mora PCT pogoj preveriti že pred vstopom v prostor. Novi odlok med drugim določa, da morajo pri gostinski dejavnosti upoštevati higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

 

Članek v originalu.

 

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija