Na voljo je spletni obrazec za pripravo in oddajo vlog na 1. rok ''Javnega poziva Varovanje inovacijskega potenciala''

Obveščamo vas, da je spletni obrazec za pripravo in oddajo vlog na 1. rok Javnega poziva Varovanje inovacijskega potenciala odprt od včeraj, 11. 10. 2021 od 13:30 ure dalje.

 

Rok za oddajo vlog in način oddaje vlog

  1. rok: od 11. 10. 2021, 13:30  do  15. 11. 2021, 13:00 (CET)
  2. rok: od 09. 05. 2022, 10:00  do  31. 05. 2022, 13:00 (CET)

Vloga mora biti pripravljena in oddana preko spletne aplikacije javnega poziva v času odprtja posameznega roka. Vlogo mora elektronsko podpisati izključno zakoniti zastopnik prijavitelja s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Potencialne prijavitelje zato opozarjamo, da pred podpisom vloge preverijo ali imajo zakoniti zastopnik/i veljavno kvalificirano digitalno potrdilo.  

Spletna aplikacija javnega poziva je dostopna vsakemu registriranemu uporabniku spletnega portala agencije (Moj SPIRIT), ki ima na portalu urejene pravice za pripravo in oddajo vloge za izbrano podjetje.   UREDI PRAVICE   Navodila za ureditev pravic           

 

Za podrobnejše informacije glejte javni poziv, pozivno dokumentacijo, objavljene odgovore na vprašanja ali pišite na jpvip@spiritslovenia.si.

 

Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.