V veljavi Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19

Čisto ob koncu preteklega leta je stopil v veljavo Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZDUPŠOP) t.i. PKP10, ki določene ukrepe vezane na blažitev posledic v gospodarstvu podaljšuje, določene pa uvaja na novo.

Ukrep, ki so ga delodajalci že težko pričakovali, je ukrep povračila stroškov za HAG teste za samotestiranje. Predpisan je postopek za povračilo stroškov v znesku 92,50 eur na delavca ali na osebo, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu in se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s COVID-19 samotestirati.

Med drugim se podaljšuje veljavnost turističnih bonov, in sicer do 30. junija 2022 (BON21 je bil s sklepom Vlade RS že predhodno podaljšan). Prav tako se podaljšuje ukrep upravičenosti do povračila nadomestil plače delavcev ter pravice in obveznosti delavcev, ki zaradi karantene na domu ali višje sile zaradi obveznosti varstva, višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza ali višje sile zaradi zaprtja mej ne morejo opravljati dela. Ukrep je podaljšan do 31. marca 2022.

Do 31. decembra 2022 je podaljšan tudi ukrep dela na domu. Skladno s tem ukrepom je delodajalec pred začetkom dela delavca na domu dolžan obvestiti Inšpektorat RS za delo. Nadalje je podaljšan ukrep daljše izrabe letnega dopusta, ki ne glede na določila ZDR-1 javnim uslužbencem, zdravstvenim delavcem in delavcem, ki so bili odsotni zaradi bolezni ali poškodbe, koriščenja porodniškega dopusta ali dopusta za nego in varstvo otroka, omogoča izrabo celotnega letnega dopusta za leto 2020, ki ni bil izrabljen v letu 2021, še do 1. aprila 2022. Delavcem, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, niso mogli izrabiti letnega dopusta za leto 2021 v rokih, določenih po ZDR-1, niti v trajanju najmanj dveh tednov, pa dopušča pravico letni dopust za leto 2021 izrabiti do 31. decembra 2022.

Podaljšan je bil tudi ukrep odsotnosti z dela delavcev zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, do tri zaporedne dni v kosu in največ enkrat v posameznem koledarskem letu, in sicer do 28. februarja 2022.

Podaljšujejo pa se tudi programi finančnih spodbud v boju proti negativnim posledicam epidemije, nepovratna in povratna sredstva skladno z javnimi razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo oz. javnih skladov.

Seveda pa zakon vsebuje še druge ukrepe, kot so npr.: odškodninska odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi cepljenja proti COVID-19 ali zaradi zdravljenja z zdravilom za zdravljenje COVID-19, solidarnostni dodatek za najbolj ranljive skupine, itd.

 

Članek v originalu: 

 

Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

 

Viri:

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija