Finančna pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) na področju intelektualne lastnine

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union Intellectual Property Office – EUIPO) je objavil razpis za pomoč malim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki imajo sedež v EU, na področju intelektualne lastnine v višini 16 milijonov nepovratnih sredstev.

 

Financiranje bo potekalo v obliki dveh vrednotnic, s katerima se bodo sofinancirale:

-        dejavnosti, ki so povezane z znamkami in modeli ter storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine – IP Scan (vrednotnica 1) in

-        dejavnosti, ki so povezane s patenti (vrednotnica 2).

Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan v letu 2022 ponovno ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev brezplačno. Gre za t.i. storitev Prva informacija o intelektualni lastnini, ki je namenjena inovativnim malim in srednjim podjetjem s tržno zanimivimi proizvodi, ki želijo ugotoviti, kaj vse lahko zavarujejo kot svojo intelektualno lastnino in kakšne prednosti jim to lahko prinese.

Skupni znesek, ki je v letu 2022 na razpolago za sofinanciranje dejavnosti, je ocenjen na 16 milijonov evrov. Vsako MSP lahko zaprosi le za eno vrednotnico 1 in eno vrednotnico 2. Se pa bodo glede na vrsto dejavnosti upoštevala naslednja pravila sofinanciranja, in sicer:

Najvišji znesek vrednotnice 1 na upravičenca lahko znaša 1500 eur, vrednotnice 2 pa 750 EUR.

Vloge za letošnji razpis se lahko oddajo od 10. 1. 2022 do 16. 12. 2022, na podlagi predhodne registracije oz. ustvarjenega uporabniškega računa na naslednji povezavi: Log in | SME Fund (europa.eu)

Sicer se razpis izvaja v okviru pobude Ideas Powered For Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobuda je sofinancirana s strani Evropske komisije in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalnimi uradi za intelektualno lastnino iz EU.

 

Članek v originalu.                                  

 

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija