Vavčer za digitalni marketing - trenutno zaprt, ponovna objava se pričakuje v petek, 4.2.2022

Na SPS so bili zaradi tehničnih težav in zagotavljanja enakopravnosti pri obravnavi vlog primorani razveljaviti javni razpis REVAV-8-Vavčer za digitalni marketing, objavljen v Uradnem listu RS št. 11/2022 dne 28.1.2022.

Več informacij je dostopnih na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=145 

 
Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.