ESG pripomoček: podjetjem na voljo spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti

Slovenski podjetniški sklad je za start-up in scale-up podjetja ter druga inovativna mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) razvil t.i. »ESG pripomoček« – napredno spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti.

 

ESG pripomoček podjetjem omogoča, da ocenijo svojo trajnostno naravnanost in prepoznajo morebitna okoljska, družbena in upravljavska tveganja svojega poslovanja.

 

Podrobnosti so dostopne na povezavi: Spletno orodje za samooceno trajnostne usmerjenosti MSP – SPS (podjetniskisklad.si)

 

ESG pripomoček se osredotoča na različne vidike trajnosti, in sicer:

  • okoljske vidike (npr. poraba virov, ravnanje z odpadki),
  • družbene vidike (npr. raznolikost in enake možnosti, zdravje in varnost pri delu in v odnosu do strank ipd.) in
  • upravljavske vidike (npr. zasebnost in varovanje podatkov, upravljanje z davki ipd.).
 
 

Podjetja se bodo z uporabo pripomočka:

  • v prvi vrsti podrobneje seznanila s koncepti trajnostnega poročanja

  • dobila prvi vpogled v njihovo trenutno stanje trajnostne naravnanosti

  • pridobila možnosti in priporočila za izboljšave na področju obvladovanja okoljskih, družbenih in upravljavskih tveganj