Pojasnila z delovnopravnega vidika glede 14. avgusta 2023

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč je določil, da se 14. avgust v letu 2023 določi kot dela prost dan. V zvezi s tem objavljamo pojasnila z delovnopravnega vidika.

Z vidika pravic in obveznosti v delovnem razmerju se na dela proste dneve in praznike vežejo določene posebnosti.

Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do odsotnosti z dela ob praznikih Republike Slovenije, ki so določeni kot dela prosti dnevi, in ob drugih, z zakonom določenih dela prostih dnevih. Pravica pa se lahko delavcu omeji, če delovni oziroma proizvodni proces poteka nepretrgano ali narava dela zahteva opravljanje dela tudi na ta dan.

Z delovnopravnega vidika je tako pomembno, da je delavec, če ni izrecno razporejen na delo na ta dan, prost delovne obveznosti, delodajalec pa mu je za ta dan dolžan izplačati nadomestilo plače. V primerih odsotnosti z dela zaradi z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni namreč delodajalec v lastno breme izplača nadomestilo plače. Če pa delavec na dela prost dan dela, mu pripada dodatek za delo v posebnih pogojih dela, ki izhaja iz razporeditve delovnega časa (dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu).

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan bo danes izdal odredbo, s katero bo ne glede na ponedeljkov prost dan, predvidoma odredil delo zaposlenim:

Vir: GOV.SI